درباره ایران درباره استان تهران

درباره موزه بانک ملی

موزه بانک ملی
عکس اول موزه بانک ملی عکس دوم موزه بانک ملی

موزه بانک ملی

ساخت بنای این موزه در 25 تیر سال 1312 توسط (هنریش) از اتباع آلمانی طراحی و به همت حاج حسین معمار آغاز شد و سرانجام در سوم اردیبیهشت ماه سال 1315 به بهره برداری رسید.

معماری این بنا آمیزه ای از معماری ایرانی زمان هخامنشی و معماری اروپایی است و از خاص ترین معماری های ایران و تهران قدیم  به شمار می آید.

 

ساختمان این موزه در گذشته محل نگهداری صندوق پس انداز بانک ملی بوده و اکنون آثار برجسته و متفاوتی مانند سکه ها و جواهرات ملی متعلق به دوران های مختلف تاریخ ایران در آن نگهداری می شود که نشانگر هویت ارزشمند و تاریخی بانک ملی ایران است.