درباره ایران درباره استان اصفهان

درباره عمارت هشت‌ بهشت

عمارت هشت‌ بهشت
عکس اول عمارت هشت‌ بهشت عکس دوم عمارت هشت‌ بهشت

تاریخچه ی عمارت هشت بهشت

کاخ هشت بهشت در شهر اصفهان در سال 1080 هجری قمری درسومین سال سلطنت شاه سلیمان صفوی ساخته شد. این کاخ یکی از عالی ترین کاخ های نشیمن در دوران صفویه می باشد. برخی محققان بر این باروند که شاه سلیمان هشت بهشت را برای اقامت 8 سوگلی حرم پادشاه ساخته است. 4 نفر از آنان در طبقه ی همکف و 4 نفر دیگر در طبقه ی اول این عمارت اقامت داشتند.

میرزا محمد طاهر نصر آبادی ملقب به نصر آبادی در باره ی کاخ هشت بهشت اشعاری سروده است.

نقشه ی ساختمان کاخ

 

مرکز کاخ به صورت چهار صفه ساخته شده است و ایوان نیز رو به شمال قرار دارد. سقف این عمارت زیبا از منقرس های گچی رنگارنگ درست شده است. اتاق هایی که در طبقه ی اول در چهار گوشه ی عمارت هشت بهشت قرار دارند با گیچ بری ها و نقاشی های زیبا تزئین شده است و در طبقه ی دوم نیز مجموعه ای از طاق ها، اتاق ها، رواق ها و پنجره های زیبایی زیادی به فضا داده است و هر کدام از اتاق ها و راهرو های طبقه ی دوم هر کدام تزئینات مخصوص به خود را دارند.در بعضی از اتاق ها حوض آب و در بعضی دیگر بخاری دیواری وجود دارد. بر روی دیوارها نیز آیینه کاری شده است.

سقف عمارت نیز با موزاییک های بسیار زیبا پوشیده شده اشت و دالان ها و غلام گردش های بسیار زیبا آن را در بر گرفته است.

معماری عمارت

این عمارت به صورت یک هشت ضلعی ساخته شده است 

عمارت هشت بهشت 30 متر طول و 26/35 متر عرض دارد و 2 مت نیز بلند تر از سطح باغ می باشد. دارای دو پلکان 10 پله ای می باشد که به نماهای غربی و شرقی متصل هستند. دارای ایوانی با دو ستون چوبی بلند می باشد که به سرسرای مرکزی از طریق ورودی هایی متصل می شود و طاق آن نیز به یک نورگیر گنبدی که دارا ی8 پنجره ی چوبی می باشد متصل است. در وسط سر سرا نیز یک حوض هشت ضلعی قرار دارد و قطر این حوض 3/30 متر است و دارای فواره می باشد.در اطراف سرسرا یک سری اتاق هایی وجود دارد که برای پذیرایی زن ها بوده است. ایوان اصلی کاخ در سمت شمال قرار دارد و باز هم به شکل هشت ضلعی می باشد و دو ستون که جنس آن ها سرو است در ایوان وجود دارد. سقف ایوان نیز دارای تزئینات بسیار زیبایی است.

دیوارهای داخلی قصر نیز با نقاشی ريال طلا کاری، شیشه و آیینه کاری تزئین شده است. در سرسرا دو تابلو از فتحعلی شاه که بر روی تخت پادشاهی نشسته ایت و تعدادی از فرزندان او نیز اطرافش هستند وجود دارد. تمام عمارت بر روی زیر بنای بسیار زیبا که از جنس مرمر می باشد وجود دارد.

اطراف عمارت هشت بهشت با سنگ های سخت پوشیده شده است و در وسط این قسمت نیز آبروی وجود دارد که اضافه ی آب های حوض های داخلی و خارجی کاخ در آن جریان دارد.