درباره ایران درباره استان خراسان رضوی

درباره آرامگاه کمال الملک

آرامگاه کمال الملک
عکس اول آرامگاه کمال الملک عکس دوم آرامگاه کمال الملک

آرامگاه کمال‌الملک بنایی است در شهر نیشابور که مدفن کمال‌الملک است . موقعیت این بنا در نزدیکی آرامگاه عطار نیشابوری در محله شادیاخ در نیشابور (شهر کهن) و موقعیت کنونی در خیابان عرفان (نیشابور) است .
طراح این بنای یادبود هوشنگ سیحون است و در مراسمی در تاریخ 1 آوریل 1963 - 12 فروردین 1342 خورشیدی با حضور فرح پهلوی رونمایی شد . سازندگان این آرامگاه چند کارگر نیشابوری بودند که در مراسم رونمایی از آنان توسط دولت وقت قدردانی شد .