تور ویژه خارجی

تور تفلیس گرجستان ویژه پاییز 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100023 نام تور تور تفلیس گرجستان ویژه پاییز 98 تعداد شب 3 مقصد نهایی تفلیس ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/10/02 شمسی : 1398/07/10
گالری
تفلیس
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Polo(تفلیس)
هتل Polo
(BB)


2,720,000
2,820,000
2,590,000
2,700,000
Baratashvli(تفلیس)
هتل Baratashvli
2,750,000
2,900,000
2,590,000
2,740,000
2005(تفلیس)
هتل 2005
2,750,000
2,900,000
2,590,000
2,740,000
Royal lux(تفلیس)
هتل Royal lux
2,830,000
3,050,000
2,590,000
2,820,000
Gloria(تفلیس)
هتل Gloria
2,830,000
3,050,000
2,590,000
2,820,000
Dalida(تفلیس)
هتل Dalida
2,830,000
3,050,000
2,590,000
2,820,000
Garden(تفلیس)
هتل Garden
2,870,000
3,090,000
2,590,000
2,860,000
Sm hotel(تفلیس)
هتل Sm hotel
2,870,000
3,090,000
2,590,000
2,860,000
Grand(تفلیس)
هتل Grand
2,940,000
3,280,000
2,590,000
2,860,000
Sky georgia(تفلیس)
هتل Sky georgia
2,940,000
3,280,000
2,590,000
2,860,000
Green point(تفلیس)
هتل Green point
2,940,000
3,280,000
2,590,000
2,860,000
Primavera(تفلیس)
هتل Primavera
3,090,000
3,580,000
2,590,000
3,040,000
Guru(تفلیس)
هتل Guru
3,090,000
3,580,000
2,590,000
3,040,000
Gremi(تفلیس)
هتل Gremi
3,090,000
3,580,000
2,590,000
3,040,000
Dream Hill(تفلیس)
هتل Dream Hill
3,110,000
3,620,000
2,590,000
 
MOJO(تفلیس)
هتل MOJO
3,110,000
3,620,000
2,590,000
 
GNG(تفلیس)
هتل GNG
3,150,000
3,690,000
2,590,000
2,970,000
Horizont(تفلیس)
هتل Horizont
3,150,000
3,690,000
2,590,000
2,970,000
Demi(تفلیس)
هتل Demi
3,150,000
3,690,000
2,590,000
3,520,000
Villa victoria(تفلیس)
هتل Villa victoria
3,150,000
3,690,000
2,590,000
3,520,000
Vedzisi(تفلیس)
هتل Vedzisi
3,280,000
3,950,000
2,590,000
3,270,000
Betlem(تفلیس)
هتل Betlem
3,280,000
3,950,000
2,590,000
3,160,000
Toscano(تفلیس)
هتل Toscano
3,280,000
3,950,000
2,590,000
3,160,000
Patrioti(تفلیس)
هتل Patrioti
3,280,000
3,950,000
2,590,000
3,270,000
Colombi(تفلیس)
هتل Colombi
3,320,000
4,030,000
2,590,000
3,040,000
sport time(تفلیس)
هتل sport time
3,350,000
4,100,000
2,590,000
3,270,000
Tbilist tower(تفلیس)
هتل Tbilist tower
3,430,000
4,250,000
2,590,000
3,040,000
Gallery inn(تفلیس)
هتل Gallery inn
3,470,000
4,330,000
2,590,000
3,310,000
Fortune palaca(تفلیس)
هتل Fortune palaca
3,520,000
4,440,000
2,590,000
3,460,000
LM club(تفلیس)
هتل LM club
3,520,000
4,440,000
2,590,000
3,460,000
Green Queen(تفلیس)
هتل Green Queen
3,540,000
4,480,000
2,590,000
3,530,000
vilton(تفلیس)
هتل vilton
3,640,000
4,670,000
2,590,000
3,270,000
Timber(تفلیس)
هتل Timber
3,640,000
4,670,000
2,590,000
3,270,000
Red Line(تفلیس)
هتل Red Line
3,730,000
4,850,000
2,590,000
3,530,000
Vere palace(تفلیس) Best Western(تفلیس)
هتل Vere palace
هتل Best Western
3,920,000
5,120,000
2,590,000
3,640,000
Radius(تفلیس)
هتل Radius
4,030,000
5,450,000
2,590,000
3,680,000
Ameri Plaza(تفلیس)
هتل Ameri Plaza
4,050,000
5,490,000
2,590,000
3,530,000
Ramada(تفلیس)
هتل Ramada
4,240,000
5,870,000
2,590,000
 
Aqua liberty(تفلیس)
هتل Aqua liberty
4,240,000
5,870,000
2,590,000
 
Ambasadori His(تفلیس)
هتل Ambasadori His
4,390,000
6,170,000
2,590,000
 
Holiday Inn(تفلیس)
هتل Holiday InnTOP
4,670,000
6,730,000
2,590,000
4,280,000
Biltmore(تفلیس)
هتل Biltmore
5,700,000
8,790,000
2,590,000
5,410,000
Radisson BLU(تفلیس)
هتل Radisson BLU
6,220,000
9,840,000
2,590,000
5,410,000
هتل قیمت به تومان

Polo (تفلیس) هتل Polo(BB)

دو تخته 2,720,000
یک تخته 2,820,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,700,000

Baratashvli (تفلیس) هتل Baratashvli

دو تخته 2,750,000
یک تخته 2,900,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,740,000

2005 (تفلیس) هتل 2005

دو تخته 2,750,000
یک تخته 2,900,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,740,000

Royal lux (تفلیس) هتل Royal lux

دو تخته 2,830,000
یک تخته 3,050,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,820,000

Gloria (تفلیس) هتل Gloria

دو تخته 2,830,000
یک تخته 3,050,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,820,000

Dalida (تفلیس) هتل Dalida

دو تخته 2,830,000
یک تخته 3,050,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,820,000

Garden (تفلیس) هتل Garden

دو تخته 2,870,000
یک تخته 3,090,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,860,000

Sm hotel (تفلیس) هتل Sm hotel

دو تخته 2,870,000
یک تخته 3,090,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,860,000

Grand (تفلیس) هتل Grand

دو تخته 2,940,000
یک تخته 3,280,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,860,000

Sky georgia (تفلیس) هتل Sky georgia

دو تخته 2,940,000
یک تخته 3,280,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,860,000

Green point (تفلیس) هتل Green point

دو تخته 2,940,000
یک تخته 3,280,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,860,000

Primavera (تفلیس) هتل Primavera

دو تخته 3,090,000
یک تخته 3,580,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,040,000

Guru (تفلیس) هتل Guru

دو تخته 3,090,000
یک تخته 3,580,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,040,000

Gremi (تفلیس) هتل Gremi

دو تخته 3,090,000
یک تخته 3,580,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,040,000

Dream Hill (تفلیس) هتل Dream Hill

دو تخته 3,110,000
یک تخته 3,620,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 -

MOJO (تفلیس) هتل MOJO

دو تخته 3,110,000
یک تخته 3,620,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 -

GNG (تفلیس) هتل GNG

دو تخته 3,150,000
یک تخته 3,690,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,970,000

Horizont (تفلیس) هتل Horizont

دو تخته 3,150,000
یک تخته 3,690,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 2,970,000

Demi (تفلیس) هتل Demi

دو تخته 3,150,000
یک تخته 3,690,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,520,000

Villa victoria (تفلیس) هتل Villa victoria

دو تخته 3,150,000
یک تخته 3,690,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,520,000

Vedzisi (تفلیس) هتل Vedzisi

دو تخته 3,280,000
یک تخته 3,950,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,270,000

Betlem (تفلیس) هتل Betlem

دو تخته 3,280,000
یک تخته 3,950,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,160,000

Toscano (تفلیس) هتل Toscano

دو تخته 3,280,000
یک تخته 3,950,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,160,000

Patrioti (تفلیس) هتل Patrioti

دو تخته 3,280,000
یک تخته 3,950,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,270,000

Colombi (تفلیس) هتل Colombi

دو تخته 3,320,000
یک تخته 4,030,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,040,000

sport time (تفلیس) هتل sport time

دو تخته 3,350,000
یک تخته 4,100,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,270,000

Tbilist tower (تفلیس) هتل Tbilist tower

دو تخته 3,430,000
یک تخته 4,250,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,040,000

Gallery inn (تفلیس) هتل Gallery inn

دو تخته 3,470,000
یک تخته 4,330,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,310,000

Fortune palaca (تفلیس) هتل Fortune palaca

دو تخته 3,520,000
یک تخته 4,440,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,460,000

LM club (تفلیس) هتل LM club

دو تخته 3,520,000
یک تخته 4,440,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,460,000

Green Queen (تفلیس) هتل Green Queen

دو تخته 3,540,000
یک تخته 4,480,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,530,000

vilton (تفلیس) هتل vilton

دو تخته 3,640,000
یک تخته 4,670,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,270,000

Timber (تفلیس) هتل Timber

دو تخته 3,640,000
یک تخته 4,670,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,270,000

Red Line (تفلیس) هتل Red Line

دو تخته 3,730,000
یک تخته 4,850,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,530,000

Vere palace (تفلیس) هتل Vere palace

Best Western (تفلیس) هتل Best Western

دو تخته 3,920,000
یک تخته 5,120,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,640,000

Radius (تفلیس) هتل Radius

دو تخته 4,030,000
یک تخته 5,450,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,680,000

Ameri Plaza (تفلیس) هتل Ameri Plaza

دو تخته 4,050,000
یک تخته 5,490,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 3,530,000

Ramada (تفلیس) هتل Ramada

دو تخته 4,240,000
یک تخته 5,870,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 -

Aqua liberty (تفلیس) هتل Aqua liberty

دو تخته 4,240,000
یک تخته 5,870,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 -

Ambasadori His (تفلیس) هتل Ambasadori His

دو تخته 4,390,000
یک تخته 6,170,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 -

Holiday Inn (تفلیس) هتل Holiday InnTOP

دو تخته 4,670,000
یک تخته 6,730,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 4,280,000

Biltmore (تفلیس) هتل Biltmore

دو تخته 5,700,000
یک تخته 8,790,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 5,410,000

Radisson BLU (تفلیس) هتل Radisson BLU

دو تخته 6,220,000
یک تخته 9,840,000
کودک 6-2 2,590,000
کودک 12-6 5,410,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور لحظه آخری تفلیس گرجستان تابستان و پاییز1398 با قیمت ارزان

خدمات تور : 

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- بیمه مسافرتی

- لیدر فارسی زبان

- اقامت در هتل با صبحانه

نکات : 

1- حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد. 

2- نرخ کودک زیر 2 سال 390،000 تومان می باشد.

 

توضیحات

تفلیس از زمان انقلاب رز سال 2003 که دولت پسا شوروی شواردنادزه اخراج شد، راهی طولانی سپری کرده است . زیبایی های ابدی تفلیس از منظره ی دراماتیک در دره ی عمیق رودخانه ی سوئیفت مکتوری  ، معماری زیبا ، صحنه های هنری و فرهنگی پرجنب و جوش و مهمان نوازی گرجی ها ، ابعاد جدیدی به رستوران ها و کافه های قرن 21 اضافه کرده است  که امکانات بهتر و غذاهای لذیذ و اقامتگاه های مجهز تر ازجمله هتل پنج ستاره یا حتی خوابگاه ها ، کافه ها ، باشگاه ها ، پارک ها ، خیابان های وصف ناشدنی ، حمل و نقل مدرن  را در دسترس مسافران قرار داده است .همه ی اینها گرجستان را به کشوری باحال تر و جذاب تر برای سفر و حتی زندگی در کمتر از یک دهه تبدیل کرده است 

برای اطلاعات بیشتر درباره ی کشور گرجستان کلیک کنید

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*