تور ویژه خارجی

تور تفلیس گرجستان ویژه دی ماه 1398

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100023 نام تور تور تفلیس گرجستان ویژه دی ماه 1398 تعداد شب 3 مقصد نهایی تفلیس ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/01/20 شمسی : 1398/10/30
گالری
تفلیس
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Like(تفلیس)
هتل Like
1,890,000
2,030,000
1,890,000
1,890,000
Polo(تفلیس)
هتل Polo
(BB)


1,960,000
2,120,000
1,890,000
1,940,000
Garden(تفلیس)
هتل Garden
2,040,000
2,280,000
1,890,000
2,000,000
Gloria(تفلیس)
هتل Gloria
2,040,000
2,280,000
1,890,000
2,000,000
Baratashvli(تفلیس)
هتل Baratashvli
2,120,000
2,440,000
1,890,000
2,000,000
Elegance(تفلیس)
هتل Elegance
2,120,000
2,440,000
1,890,000
2,000,000
Royal lux(تفلیس)
هتل Royal lux
2,120,000
2,440,000
1,890,000
2,000,000
Sky georgia(تفلیس)
هتل Sky georgia
2,180,000
2,560,000
1,890,000
2,120,000
Euro LUX(تفلیس)
هتل Euro LUX
2,180,000
2,560,000
1,890,000
2,120,000
Guru(تفلیس)
هتل Guru
2,300,000
2,810,000
1,890,000
2,200,000
New Star(تفلیس)
هتل New Star
2,300,000
2,810,000
1,890,000
2,200,000
moonlight(تفلیس)
هتل moonlight
2,300,000
2,810,000
1,890,000
2,200,000
Grand GMP(تفلیس)
هتل Grand GMP
2,320,000
2,810,000
1,890,000
2,200,000
Betlem(تفلیس)
هتل Betlem
2,320,000
2,810,000
1,890,000
2,200,000
GNG(تفلیس)
هتل GNG
2,360,000
2,930,000
1,890,000
2,120,000
Genio(تفلیس)
هتل Genio
2,380,000
2,970,000
1,890,000
2,200,000
Primavera(تفلیس)
هتل Primavera
2,400,000
3,010,000
1,890,000
2,200,000
sport time(تفلیس)
هتل sport time
2,460,000
3,130,000
1,890,000
2,000,000
vilton(تفلیس)
هتل vilton
2,460,000
3,130,000
1,890,000
2,000,000
LM club(تفلیس)
هتل LM club
2,480,000
3,170,000
1,890,000
2,440,000
Vedzisi(تفلیس)
هتل Vedzisi
2,500,000
3,210,000
1,890,000
2,360,000
Redline(تفلیس)
هتل Redline
2,520,000
3,250,000
1,890,000
2,200,000
L Plaza(تفلیس)
هتل L Plaza
(BB)


2,560,000
3,330,000
1,890,000
2,240,000
Georgian holiday(تفلیس)
هتل Georgian holiday
2,560,000
3,330,000
1,890,000
2,240,000
Colombi(تفلیس)
هتل Colombi
2,560,000
3,330,000
1,890,000
2,240,000
Tbilist tower(تفلیس)
هتل Tbilist tower
2,630,000
3,460,000
1,890,000
2,360,000
Gallery inn(تفلیس)
هتل Gallery inn
2,630,000
3,460,000
1,890,000
2,360,000
City Center(تفلیس)
هتل City Center
2,650,000
3,500,000
1,890,000
 
Fortune palaca(تفلیس)
هتل Fortune palaca
2,730,000
3,460,000
1,890,000
2,400,000
Green Queen(تفلیس)
هتل Green Queen
2,810,000
3,780,000
1,890,000
2,240,000
Dolabauri(تفلیس)
هتل Dolabauri
2,810,000
3,780,000
1,890,000
2,240,000
ks(تفلیس)
هتل ks
2,810,000
3,780,000
1,890,000
2,240,000
Ameri Plaza(تفلیس)
هتل Ameri Plaza
3,110,000
4,430,000
1,890,000
2,600,000
Ramada(تفلیس)
هتل Ramada
3,230,000
4,670,000
1,890,000
2,810,000
Aqua liberty(تفلیس)
هتل Aqua liberty
3,230,000
4,670,000
1,890,000
2,810,000
Astoria Tbilisi(تفلیس)
هتل Astoria Tbilisi
3,250,000
4,710,000
1,890,000
3,010,000
Holiday Inn(تفلیس)
هتل Holiday InnTOP
3,740,000
5,680,000
1,890,000
3,090,000
Preference (تفلیس)
هتل Preference
4,100,000
6,210,000
1,890,000
3,290,000
Biltmore(تفلیس)
هتل Biltmore
4,950,000
8,110,000
1,890,000
4,870,000
هتل قیمت به تومان

Like (تفلیس) هتل Like

دو تخته 1,890,000
یک تخته 2,030,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 1,890,000

Polo (تفلیس) هتل Polo(BB)

دو تخته 1,960,000
یک تخته 2,120,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 1,940,000

Garden (تفلیس) هتل Garden

دو تخته 2,040,000
یک تخته 2,280,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,000,000

Gloria (تفلیس) هتل Gloria

دو تخته 2,040,000
یک تخته 2,280,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,000,000

Baratashvli (تفلیس) هتل Baratashvli

دو تخته 2,120,000
یک تخته 2,440,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,000,000

Elegance (تفلیس) هتل Elegance

دو تخته 2,120,000
یک تخته 2,440,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,000,000

Royal lux (تفلیس) هتل Royal lux

دو تخته 2,120,000
یک تخته 2,440,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,000,000

Sky georgia (تفلیس) هتل Sky georgia

دو تخته 2,180,000
یک تخته 2,560,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,120,000

Euro LUX (تفلیس) هتل Euro LUX

دو تخته 2,180,000
یک تخته 2,560,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,120,000

Guru (تفلیس) هتل Guru

دو تخته 2,300,000
یک تخته 2,810,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

New Star (تفلیس) هتل New Star

دو تخته 2,300,000
یک تخته 2,810,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

moonlight (تفلیس) هتل moonlight

دو تخته 2,300,000
یک تخته 2,810,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

Grand GMP (تفلیس) هتل Grand GMP

دو تخته 2,320,000
یک تخته 2,810,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

Betlem (تفلیس) هتل Betlem

دو تخته 2,320,000
یک تخته 2,810,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

GNG (تفلیس) هتل GNG

دو تخته 2,360,000
یک تخته 2,930,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,120,000

Genio (تفلیس) هتل Genio

دو تخته 2,380,000
یک تخته 2,970,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

Primavera (تفلیس) هتل Primavera

دو تخته 2,400,000
یک تخته 3,010,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

sport time (تفلیس) هتل sport time

دو تخته 2,460,000
یک تخته 3,130,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,000,000

vilton (تفلیس) هتل vilton

دو تخته 2,460,000
یک تخته 3,130,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,000,000

LM club (تفلیس) هتل LM club

دو تخته 2,480,000
یک تخته 3,170,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,440,000

Vedzisi (تفلیس) هتل Vedzisi

دو تخته 2,500,000
یک تخته 3,210,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,360,000

Redline (تفلیس) هتل Redline

دو تخته 2,520,000
یک تخته 3,250,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,200,000

L Plaza (تفلیس) هتل L Plaza(BB)

دو تخته 2,560,000
یک تخته 3,330,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,240,000

Georgian holiday (تفلیس) هتل Georgian holiday

دو تخته 2,560,000
یک تخته 3,330,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,240,000

Colombi (تفلیس) هتل Colombi

دو تخته 2,560,000
یک تخته 3,330,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,240,000

Tbilist tower (تفلیس) هتل Tbilist tower

دو تخته 2,630,000
یک تخته 3,460,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,360,000

Gallery inn (تفلیس) هتل Gallery inn

دو تخته 2,630,000
یک تخته 3,460,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,360,000

City Center (تفلیس) هتل City Center

دو تخته 2,650,000
یک تخته 3,500,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 -

Fortune palaca (تفلیس) هتل Fortune palaca

دو تخته 2,730,000
یک تخته 3,460,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,400,000

Green Queen (تفلیس) هتل Green Queen

دو تخته 2,810,000
یک تخته 3,780,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,240,000

Dolabauri (تفلیس) هتل Dolabauri

دو تخته 2,810,000
یک تخته 3,780,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,240,000

ks (تفلیس) هتل ks

دو تخته 2,810,000
یک تخته 3,780,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,240,000

Ameri Plaza (تفلیس) هتل Ameri Plaza

دو تخته 3,110,000
یک تخته 4,430,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,600,000

Ramada (تفلیس) هتل Ramada

دو تخته 3,230,000
یک تخته 4,670,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,810,000

Aqua liberty (تفلیس) هتل Aqua liberty

دو تخته 3,230,000
یک تخته 4,670,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 2,810,000

Astoria Tbilisi (تفلیس) هتل Astoria Tbilisi

دو تخته 3,250,000
یک تخته 4,710,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 3,010,000

Holiday Inn (تفلیس) هتل Holiday InnTOP

دو تخته 3,740,000
یک تخته 5,680,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 3,090,000

Preference (تفلیس) هتل Preference

دو تخته 4,100,000
یک تخته 6,210,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 3,290,000

Biltmore (تفلیس) هتل Biltmore

دو تخته 4,950,000
یک تخته 8,110,000
کودک 6-2 1,890,000
کودک 12-6 4,870,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور لحظه آخری تفلیس گرجستان دی ماه 1398 با قیمت ارزان

خدمات تور : 

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- بیمه مسافرتی

- لیدر فارسی زبان

- اقامت در هتل با صبحانه

نکات : 

1- حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد. 

2- نرخ کودک زیر 2 سال 490،000 تومان می باشد.

 

توضیحات

تفلیس از زمان انقلاب رز سال 2003 که دولت پسا شوروی شواردنادزه اخراج شد، راهی طولانی سپری کرده است . زیبایی های ابدی تفلیس از منظره ی دراماتیک در دره ی عمیق رودخانه ی سوئیفت مکتوری  ، معماری زیبا ، صحنه های هنری و فرهنگی پرجنب و جوش و مهمان نوازی گرجی ها ، ابعاد جدیدی به رستوران ها و کافه های قرن 21 اضافه کرده است  که امکانات بهتر و غذاهای لذیذ و اقامتگاه های مجهز تر ازجمله هتل پنج ستاره یا حتی خوابگاه ها ، کافه ها ، باشگاه ها ، پارک ها ، خیابان های وصف ناشدنی ، حمل و نقل مدرن  را در دسترس مسافران قرار داده است .همه ی اینها گرجستان را به کشوری باحال تر و جذاب تر برای سفر و حتی زندگی در کمتر از یک دهه تبدیل کرده است 

برای اطلاعات بیشتر درباره ی کشور گرجستان کلیک کنید

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*