تور ویژه خارجی

تور زمستانی دبی

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100019 نام تور تور زمستانی دبی تعداد شب 3 مقصد نهایی دبی ایرلاین ماهان وضعیت سفر پایان ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/02/02 شمسی : 1397/11/13
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Swissotel Al Ghurair(دبی)
هتل Swissotel Al Ghurair
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
997درهم
1/706 درهم
287 درهم
761 درهم
Dorus(دبی)
هتل Dorus
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
631درهم
977 درهم
287 درهم
581 درهم
Golden Square(دبی)
هتل Golden Square
(BB)


1,620,000
16,200,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
531درهم
773 درهم
287درهم
0 درهم
Sun And Sands Downtown(دبی)
هتل Sun And Sands Downtown
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
651 درهم
1/016 درهم
287 درهم
0 درهم
Coral Deira(دبی)
هتل Coral Deira
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
765 درهم
1/244 درهم
287درهم
655 درهم
Claridge(دبی)
هتل Claridge
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
566 درهم
849 درهم
282 درهم
358 درهم
Palm(دبی)
هتل Palm
(HB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
667 درهم
983 درهم
287 درهم
0 351درهم
Samaya(دبی)
هتل Samaya
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
731 درهم
1/175 درهم
287درهم
521درهم
Abjad Grand(دبی)
هتل Abjad Grand
(HB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
729 درهم
1/076درهم
287 درهم
375 درهم
Carlton Palace(دبی)
هتل Carlton Palace
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
779 درهم
1/274درهم
287درهم
785 درهم
AVANI Deira(دبی)
هتل AVANI Deira
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
887درهم
1/487درهم
287 درهم
629 درهم
Millennium Plaza(دبی)
هتل Millennium Plaza
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
793 درهم
1/041 درهم
287درهم
0 درهم
Raintree(دبی)
هتل Raintree
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
733درهم
1/178
287 درهم
529 درهم
Phonix(دبی)
هتل Phonix
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
555درهم
824 درهم
287 درهم
555 درهم
ِِِ Delmon Palace(دبی)
هتل ِِِ Delmon Palace
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
555 درهم
824درهم
287درهم
0درهم
Sun And Sand Sea View(دبی)
هتل Sun And Sand Sea View
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
587 درهم
887درهم
287 درهم
363درهم
Sun And Sand Sea View HB(دبی)
هتل Sun And Sand Sea View HB
(HB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
621 درهم
956 درهم
287درهم
439 درهم
Ibis One Central(دبی)
هتل Ibis One Central
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
669 درهم
1/052 درهم
287 درهم
0 درهم
Royal Continental(دبی)
هتل Royal Continental
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
811 درهم
1/334 درهم
287 درهم
567درهم
City Seasons(دبی)
هتل City Seasons
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
739 درهم
1/190درهم
287 درهم
605 درهم
Novotel Al Barsha(دبی)
هتل Novotel Al Barsha
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
817درهم
1/349 درهم
287 درهم
0 درهم
Bonnington Jumeirah Lakes(دبی)
هتل Bonnington Jumeirah Lakes
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
890 درهم
1/497 درهم
282 درهم
518 درهم
Rixos the palm(دبی)
هتل Rixos the palm
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
1/811درهم
3/335درهم
287 درهم
317درهم
Rixos the palm(دبی)
هتل Rixos the palm
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
1/849 درهم
3/410درهم
287 درهم
317درهم
Rixos the palm (دبی)
هتل Rixos the palm
(UALL )


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
2/773درهم
5/261 درهم
287 درهم
317درهم
Rixos Babet Al Barsha(دبی)
هتل Rixos Babet Al Barsha
(ALL )


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
1/755 درهم
3/015 درهم
355 درهم
375درهم
Rexos Premium(دبی)
هتل Rexos Premium
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
1/338 درهم
2/397 درهم
282 درهم
312 درهم
York (دبی)
هتل  York
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
547 درهم
درهم806
287درهم
0 درهم
Mayfair(دبی)
هتل Mayfair
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
571 درهم
824 درهم
287درهم
571درهم
Grand Central(دبی)
هتل Grand Central
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
651درهم
1/013 درهم
287 درهم
651درهم
Astoria(دبی)
هتل Astoria
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
663 درهم
1/040 درهم
287 درهم
555 درهم
Moscow(دبی)
هتل Moscow
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
721 درهم
1/157درهم
287درهم
635درهم
Two Seasons(دبی)
هتل Two Seasons
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
795درهم
1/304درهم
287درهم
317 درهم
Ghaya (دبی)
هتل Ghaya
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
887 درهم
1/487 درهم
287 درهم
629 درهم
Crowne Plaza(دبی)
هتل Crowne Plaza
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
961 درهم
1/637 درهم
287 درهم
645درهم
Canal Central(دبی)
هتل Canal Central
(BB)


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
1/985 درهم
1/682 درهم
287 درهم
655 درهم
Rixos Saadiyat Island UALL(دبی)
هتل Rixos Saadiyat Island UALL
(UALL )


1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
ارزی
2/243درهم
3/896 درهم
287 درهم
317درهم
هتل قیمت به تومان

Swissotel Al Ghurair (دبی) هتل Swissotel Al Ghurair(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 997درهم
یک تخته 1/706 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 761 درهم

Dorus (دبی) هتل Dorus(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 631درهم
یک تخته 977 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 581 درهم

Golden Square (دبی) هتل Golden Square(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 16,200,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 531درهم
یک تخته 773 درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 0 درهم

Sun And Sands Downtown (دبی) هتل Sun And Sands Downtown(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 651 درهم
یک تخته 1/016 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Coral Deira (دبی) هتل Coral Deira(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 765 درهم
یک تخته 1/244 درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 655 درهم

Claridge (دبی) هتل Claridge(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 566 درهم
یک تخته 849 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 358 درهم

Palm (دبی) هتل Palm(HB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 667 درهم
یک تخته 983 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 0 351درهم

Samaya (دبی) هتل Samaya(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 731 درهم
یک تخته 1/175 درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 521درهم

Abjad Grand (دبی) هتل Abjad Grand(HB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 729 درهم
یک تخته 1/076درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 375 درهم

Carlton Palace (دبی) هتل Carlton Palace(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 779 درهم
یک تخته 1/274درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 785 درهم

AVANI Deira (دبی) هتل AVANI Deira(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 887درهم
یک تخته 1/487درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 629 درهم

Millennium Plaza (دبی) هتل Millennium Plaza(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 793 درهم
یک تخته 1/041 درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 0 درهم

Raintree (دبی) هتل Raintree(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 733درهم
یک تخته 1/178
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 529 درهم

Phonix (دبی) هتل Phonix(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 555درهم
یک تخته 824 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 555 درهم

ِِِ Delmon Palace (دبی) هتل ِِِ Delmon Palace(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 555 درهم
یک تخته 824درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 0درهم

Sun And Sand Sea View (دبی) هتل Sun And Sand Sea View(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 587 درهم
یک تخته 887درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 363درهم

Sun And Sand Sea View HB (دبی) هتل Sun And Sand Sea View HB(HB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 621 درهم
یک تخته 956 درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 439 درهم

Ibis One Central (دبی) هتل Ibis One Central(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 669 درهم
یک تخته 1/052 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Royal Continental (دبی) هتل Royal Continental(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 811 درهم
یک تخته 1/334 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 567درهم

City Seasons (دبی) هتل City Seasons(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 739 درهم
یک تخته 1/190درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 605 درهم

Novotel Al Barsha (دبی) هتل Novotel Al Barsha(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 817درهم
یک تخته 1/349 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Bonnington Jumeirah Lakes (دبی) هتل Bonnington Jumeirah Lakes(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 890 درهم
یک تخته 1/497 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 518 درهم

Rixos the palm (دبی) هتل Rixos the palm(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 1/811درهم
یک تخته 3/335درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 317درهم

Rixos the palm (دبی) هتل Rixos the palm(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 1/849 درهم
یک تخته 3/410درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 317درهم

Rixos the palm (دبی) هتل Rixos the palm (UALL )

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 2/773درهم
یک تخته 5/261 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 317درهم

Rixos Babet Al Barsha (دبی) هتل Rixos Babet Al Barsha(ALL )

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 1/755 درهم
یک تخته 3/015 درهم
کودک 6-2 355 درهم
کودک 12-6 375درهم

Rexos Premium (دبی) هتل Rexos Premium(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 1/338 درهم
یک تخته 2/397 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 312 درهم

York (دبی) هتل  York (BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 547 درهم
یک تخته درهم806
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 0 درهم

Mayfair (دبی) هتل Mayfair(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 571 درهم
یک تخته 824 درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 571درهم

Grand Central (دبی) هتل Grand Central(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 651درهم
یک تخته 1/013 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 651درهم

Astoria (دبی) هتل Astoria(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 663 درهم
یک تخته 1/040 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 555 درهم

Moscow (دبی) هتل Moscow(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 721 درهم
یک تخته 1/157درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 635درهم

Two Seasons (دبی) هتل Two Seasons(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 795درهم
یک تخته 1/304درهم
کودک 6-2 287درهم
کودک 12-6 317 درهم

Ghaya (دبی) هتل Ghaya (BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 887 درهم
یک تخته 1/487 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 629 درهم

Crowne Plaza (دبی) هتل Crowne Plaza(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 961 درهم
یک تخته 1/637 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 645درهم

Canal Central (دبی) هتل Canal Central(BB)

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 1/985 درهم
یک تخته 1/682 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 655 درهم

Rixos Saadiyat Island UALL (دبی) هتل Rixos Saadiyat Island UALL(UALL )

دو تخته 1,620,000
یک تخته 1,620,000
کودک 6-2 1,620,000
کودک 12-6 1,620,000
ارزی
دو تخته 2/243درهم
یک تخته 3/896 درهم
کودک 6-2 287 درهم
کودک 12-6 317درهم
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان
برنامه سفر

تور 3 شب و 4 روزه ی دبی

تاریخ رفت : 19  دی 1397

تاریخ برگشت : 02 بهمن  1397

این تور همه روزه ی از تاریخ 1 آذر ، برگزار می گردد.

با پرواز هوایی - ایران ایر

ساعت های حرکت :

ساعت رفت : 17:00

ساعت برگشت : 21:00

3 شب و 4 روز مشخصات تور

مدارک لازم :

مدرک شناسایی معتبر

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

توضيحات :

نرخ کودک زیر 2 سال 1.675.000 تومان میباشد.

 شماره های تماس :

021-46045001-4

09106108002-3

 

 

توضیحات

لحظات زیبا و دیدنی در دبی

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*