تور ویژه خارجی

تورهای پاییزی دبی ( آذرماه)

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100019 نام تور تورهای پاییزی دبی ( آذرماه) تعداد شب 3 مقصد نهایی دبی ایرلاین ایران ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2018/12/19 شمسی : 1397/09/28
گالری
تور دبی
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Swissotel Al Ghurair(دبی)
هتل Swissotel Al Ghurair
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
890 درهم
1/497 درهم
282 درهم
518 درهم
Shangri La(دبی)
هتل Shangri La
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/196 درهم
2/112 درهم
282 درهم
504 درهم
Dorus(دبی)
هتل Dorus
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
596 درهم
912 درهم
282 درهم
596 درهم
Coral Deira(دبی)
هتل Coral Deira
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
664 درهم
1/047 درهم
282 درهم
624 درهم
Canal Central(دبی)
هتل Canal Central
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
860 درهم
1/437 درهم
282 درهم
630 درهم
Shalimar Park(دبی)
هتل Shalimar Park
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
450 درهم
630 درهم
282درهم
0 درهم
Ramee Guest Line(دبی)
هتل Ramee Guest Line
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
500 درهم
درهم717
282 درهم
482 درهم
Samaya(دبی)
هتل Samaya
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
710 درهم
1/062 درهم
282 درهم
0 درهم
Carlton Palace(دبی)
هتل Carlton Palace
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
770 درهم
1/257 درهم
282 درهم
774 درهم
AVANI Deira(دبی)
هتل AVANI Deira
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
786 درهم
1/290 درهم
282 درهم
722 درهم
Crown Plaza(دبی)
هتل Crown Plaza
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
934 درهم
1/587 درهم
282 درهم
6/226 درهم
Millennium Plaza(دبی)
هتل Millennium Plaza
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/022 درهم
1/764 درهم
282 درهم
0 درهم
Ramee Guestline HB(دبی)
هتل Ramee Guestline HB
(HB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
536
792 درهم
282 درهم
512 درهم
Phonix(دبی)
هتل Phonix
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
530 درهم
780 درهم
282 درهم
0 درهم
Fortune Deira(دبی)
هتل Fortune Deira
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
552 درهم
882 درهم
282 درهم
0 درهم
ِِِ Delmon Palace(دبی)
هتل ِِِ Delmon Palace
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
556 درهم
828 درهم
282 درهم
0 درهم
City Star(دبی)
هتل City Star
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
558 درهم
834 درهم
282 درهم
0 درهم
Sun And Sand Sea View(دبی)
هتل Sun And Sand Sea View
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
566 درهم
849 درهم
282 درهم
358 درهم
Sun And Sand Sea View HB(دبی)
هتل Sun And Sand Sea View HB
(HB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
628 درهم
975 درهم
282 درهم
405 درهم
ُSaffron Boutique(دبی)
هتل ُSaffron Boutique
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
650 درهم
1/017 درهم
282 درهم
602 درهم
Ibis One Central(دبی)
هتل Ibis One Central
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
680 درهم
1/077 درهم
282 درهم
0 درهم
Flora Grand(دبی)
هتل Flora Grand
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
694 درهم
1/107 درهم
282 درهم
582 درهم
Royal Continental(دبی)
هتل Royal Continental
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
754 درهم
1/227 درهم
282 درهم
552 درهم
Alof City Center Deira(دبی)
هتل Alof City Center Deira
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
770 درهم
1/257
282 درهم
696 درهم
City Seasons(دبی)
هتل City Seasons
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
770 درهم
1/257 درهم
282 درهم
732 درهم
Mercure(دبی)
هتل Mercure
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
800 درهم
1/317 درهم
282 درهم
312 درهم
Novotel Al Barsha(دبی)
هتل Novotel Al Barsha
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
802 درهم
1/323 درهم
282 درهم
0 درهم
GhayaGrand(دبی)
هتل GhayaGrand
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
836 درهم
1/392 درهم
282 درهم
600 درهم
Gloria(دبی)
هتل Gloria
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
860 درهم
1/437 درهم
282 درهم
771 درهم
Bonnington Jumeirah Lakes(دبی)
هتل Bonnington Jumeirah Lakes
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
874 درهم
1/467 درهم
282 درهم
788 درهم
Novotel Word Trade Center(دبی)
هتل Novotel Word Trade Center
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
882 درهم
1/467 درهم
282 درهم
882 درهم
Hilton Dubai Al Habtoor(دبی)
هتل Hilton Dubai Al Habtoor
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/160 درهم
2/037 درهم
282 درهم
0 درهم
Dukes(دبی)
هتل Dukes
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/338 درهم
2/397 درهم
282 درهم
312 درهم
Rixos the palm(دبی)
هتل Rixos the palm
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/466 درهم
2/652 درهم
282 درهم
312 درهم
Rixos the palm UAll(دبی)
هتل Rixos the palm UAll
(UALL )


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
2/666 درهم
4/096 درهم
282 درهم
312 درهم
Hitton Jumeirah(دبی)
هتل Hitton Jumeirah
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/474 درهم
2/667 درهم
282 درهم
312 درهم
Kempinski Hotel Mall of the(دبی)
هتل Kempinski Hotel Mall of the
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/538 درهم
2/796 درهم
282 درهم
0 درهم
Rixos Bab Al Bahr UALL(دبی)
هتل Rixos Bab Al Bahr UALL
(UALL )


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/927 درهم
3/358 درهم
282 درهم
397 درهم
Rexos Premium(دبی)
هتل Rexos Premium
(BB)


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
1/984 درهم
3/684 درهم
282 درهم
312 درهم
Rixos Saadiyat Island(دبی)
هتل Rixos Saadiyat Island
(UALL )


1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
ارزی
2/524 درهم
4/536 درهم
282 درهم
932 درهم
هتل قیمت به تومان

Swissotel Al Ghurair (دبی) هتل Swissotel Al Ghurair(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 890 درهم
یک تخته 1/497 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 518 درهم

Shangri La (دبی) هتل Shangri La(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/196 درهم
یک تخته 2/112 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 504 درهم

Dorus (دبی) هتل Dorus(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 596 درهم
یک تخته 912 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 596 درهم

Coral Deira (دبی) هتل Coral Deira(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 664 درهم
یک تخته 1/047 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 624 درهم

Canal Central (دبی) هتل Canal Central(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 860 درهم
یک تخته 1/437 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 630 درهم

Shalimar Park (دبی) هتل Shalimar Park(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 450 درهم
یک تخته 630 درهم
کودک 6-2 282درهم
کودک 12-6 0 درهم

Ramee Guest Line (دبی) هتل Ramee Guest Line(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 500 درهم
یک تخته درهم717
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 482 درهم

Samaya (دبی) هتل Samaya(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 710 درهم
یک تخته 1/062 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Carlton Palace (دبی) هتل Carlton Palace(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 770 درهم
یک تخته 1/257 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 774 درهم

AVANI Deira (دبی) هتل AVANI Deira(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 786 درهم
یک تخته 1/290 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 722 درهم

Crown Plaza (دبی) هتل Crown Plaza(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 934 درهم
یک تخته 1/587 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 6/226 درهم

Millennium Plaza (دبی) هتل Millennium Plaza(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/022 درهم
یک تخته 1/764 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Ramee Guestline HB (دبی) هتل Ramee Guestline HB(HB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 536
یک تخته 792 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 512 درهم

Phonix (دبی) هتل Phonix(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 530 درهم
یک تخته 780 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Fortune Deira (دبی) هتل Fortune Deira(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 552 درهم
یک تخته 882 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

ِِِ Delmon Palace (دبی) هتل ِِِ Delmon Palace(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 556 درهم
یک تخته 828 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

City Star (دبی) هتل City Star(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 558 درهم
یک تخته 834 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Sun And Sand Sea View (دبی) هتل Sun And Sand Sea View(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 566 درهم
یک تخته 849 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 358 درهم

Sun And Sand Sea View HB (دبی) هتل Sun And Sand Sea View HB(HB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 628 درهم
یک تخته 975 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 405 درهم

ُSaffron Boutique (دبی) هتل ُSaffron Boutique(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 650 درهم
یک تخته 1/017 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 602 درهم

Ibis One Central (دبی) هتل Ibis One Central(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 680 درهم
یک تخته 1/077 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Flora Grand (دبی) هتل Flora Grand(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 694 درهم
یک تخته 1/107 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 582 درهم

Royal Continental (دبی) هتل Royal Continental(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 754 درهم
یک تخته 1/227 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 552 درهم

Alof City Center Deira (دبی) هتل Alof City Center Deira(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 770 درهم
یک تخته 1/257
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 696 درهم

City Seasons (دبی) هتل City Seasons(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 770 درهم
یک تخته 1/257 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 732 درهم

Mercure (دبی) هتل Mercure(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 800 درهم
یک تخته 1/317 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 312 درهم

Novotel Al Barsha (دبی) هتل Novotel Al Barsha(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 802 درهم
یک تخته 1/323 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

GhayaGrand (دبی) هتل GhayaGrand(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 836 درهم
یک تخته 1/392 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 600 درهم

Gloria (دبی) هتل Gloria(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 860 درهم
یک تخته 1/437 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 771 درهم

Bonnington Jumeirah Lakes (دبی) هتل Bonnington Jumeirah Lakes(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 874 درهم
یک تخته 1/467 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 788 درهم

Novotel Word Trade Center (دبی) هتل Novotel Word Trade Center(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 882 درهم
یک تخته 1/467 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 882 درهم

Hilton Dubai Al Habtoor (دبی) هتل Hilton Dubai Al Habtoor(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/160 درهم
یک تخته 2/037 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Dukes (دبی) هتل Dukes(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/338 درهم
یک تخته 2/397 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 312 درهم

Rixos the palm (دبی) هتل Rixos the palm(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/466 درهم
یک تخته 2/652 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 312 درهم

Rixos the palm UAll (دبی) هتل Rixos the palm UAll(UALL )

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 2/666 درهم
یک تخته 4/096 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 312 درهم

Hitton Jumeirah (دبی) هتل Hitton Jumeirah(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/474 درهم
یک تخته 2/667 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 312 درهم

Kempinski Hotel Mall of the (دبی) هتل Kempinski Hotel Mall of the(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/538 درهم
یک تخته 2/796 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 0 درهم

Rixos Bab Al Bahr UALL (دبی) هتل Rixos Bab Al Bahr UALL(UALL )

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/927 درهم
یک تخته 3/358 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 397 درهم

Rexos Premium (دبی) هتل Rexos Premium(BB)

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 1/984 درهم
یک تخته 3/684 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 312 درهم

Rixos Saadiyat Island (دبی) هتل Rixos Saadiyat Island(UALL )

دو تخته 1,450,000
یک تخته 1,450,000
کودک 6-2 1,450,000
کودک 12-6 1,450,000
ارزی
دو تخته 2/524 درهم
یک تخته 4/536 درهم
کودک 6-2 282 درهم
کودک 12-6 932 درهم
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان
برنامه سفر

تور 3 شب و 4 روزه ی دبی

تاریخ رفت : 22  آذر 1397

تاریخ برگشت : 03 دی  1397

این تور همه روزه ی از تاریخ 1 آذر ، برگزار می گردد.

با پرواز هوایی - ایران ایر

ساعت های حرکت :

ساعت رفت : 17:00

ساعت برگشت : 21:00

3 شب و 4 روز مشخصات تور

مدارک لازم :

مدرک شناسایی معتبر

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

توضيحات :

نرخ کودک زیر 2 سال 1.675.000 تومان میباشد.

 شماره های تماس :

021-46045001-4

09106108002-3

 

 

توضیحات

لحظات زیبا و دیدنی در دبی

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*