تور تور دبی

تور دبی ویژه ی تعطیلات نوروز 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100017 نام تور تور دبی ویژه ی تعطیلات نوروز 98 تعداد شب 3 مقصد نهایی دبی ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/04/03 شمسی : 1398/01/14
گالری
تور ارزان دبی ویژه ی تعطیلات نوروز 1398 - تعطیلات نوروز در دبی با بهترین قیمت ها
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Dorus(دبی)
هتل Dorus
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
786 درهم
1.251 درهم
286 درهم
666 درهم
Sun And Sands Downtown(دبی)
هتل Sun And Sands Downtown
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
686 درهم
1.086 درهم
286 درهم
386درهم
Sun And Sands Downtown(دبی)
هتل Sun And Sands Downtown
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
686درهم
1.086درهم
286درهم
386 درهم
Coral Deira(دبی)
هتل Coral Deira
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
862 درهم
1.437 درهم
286 درهم
730 درهم
ُSaffron Boutique(دبی)
هتل ُSaffron Boutique
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
774 درهم
1.263 درهم
286 درهم
710 درهم
Ibis One Central(دبی)
هتل Ibis One Central
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
 
ارزی
794 درهم
1.290 درهم
286 درهم
 
Flora Grand(دبی)
هتل Flora Grand
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
 
ارزی
842درهم
1.398درهم
286 درهم
 
Mercure(دبی)
هتل Mercure
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
1.050درهم
1.815دهم
286 درهم
366دهم
Novotel Al Barsha(دبی)
هتل Novotel Al Barsha
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
 
ارزی
1.044درهم
1.803 درهم
286 درهم
 
Ghaya(دبی)
هتل   Ghaya
(HB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
1.030درهم
1.773درهم
286 درهم
710 درهم
Rixos the palm (دبی)
هتل Rixos the palm
(UALL )


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
4.028درهم
8.485درهم
286 درهم
335درهم
York (دبی)
هتل  York
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
 
ارزی
978 درهم
632 درهم
286 درهم
 
Moscow(دبی)
هتل Moscow
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
794 درهم
1.263 درهم
286 درهم
794 درهم
Two Seasons(دبی)
هتل Two Seasons
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
1.034 درهم
1.782 درهم
286 درهم
852درهم
Crowne Plaza(دبی)
هتل Crowne Plaza
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
1.082درهم
1.884 درهم
286 درهم
786 درهم
Royal Ton Hotel(دبی)
هتل Royal Ton Hotel
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
 
ارزی
596 درهم
909 درهم
286 درهم
 
Ibis Al Rigga(دبی)
هتل Ibis Al Rigga
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
 
ارزی
780 درهم
1.107 درهم
286 درهم
 
Royal Central Palm(دبی)
هتل Royal Central Palm
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
1.454درهم
2.622درهم
286 درهم
816 درهم
Haptoor Grand Resort(دبی)
هتل Haptoor Grand Resort
(BB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
2.104درهم
3.924درهم
286 درهم
1.142درهم
Avenue(دبی)
هتل Avenue
(HB)


2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
ارزی
880 درهم
1.476درهم
286 درهم
754 درهم
هتل قیمت به تومان

Dorus (دبی) هتل Dorus(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 786 درهم
یک تخته 1.251 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 666 درهم

Sun And Sands Downtown (دبی) هتل Sun And Sands Downtown(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 686 درهم
یک تخته 1.086 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 386درهم

Sun And Sands Downtown (دبی) هتل Sun And Sands Downtown(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 686درهم
یک تخته 1.086درهم
کودک 6-2 286درهم
کودک 12-6 386 درهم

Coral Deira (دبی) هتل Coral Deira(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 862 درهم
یک تخته 1.437 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 730 درهم

ُSaffron Boutique (دبی) هتل ُSaffron Boutique(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 774 درهم
یک تخته 1.263 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 710 درهم

Ibis One Central (دبی) هتل Ibis One Central(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 794 درهم
یک تخته 1.290 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 -

Flora Grand (دبی) هتل Flora Grand(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 842درهم
یک تخته 1.398درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 -

Mercure (دبی) هتل Mercure(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 1.050درهم
یک تخته 1.815دهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 366دهم

Novotel Al Barsha (دبی) هتل Novotel Al Barsha(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1.044درهم
یک تخته 1.803 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 -

Ghaya (دبی) هتل   Ghaya(HB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 1.030درهم
یک تخته 1.773درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 710 درهم

Rixos the palm (دبی) هتل Rixos the palm (UALL )

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 4.028درهم
یک تخته 8.485درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 335درهم

York (دبی) هتل  York (BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 978 درهم
یک تخته 632 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 -

Moscow (دبی) هتل Moscow(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 794 درهم
یک تخته 1.263 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 794 درهم

Two Seasons (دبی) هتل Two Seasons(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 1.034 درهم
یک تخته 1.782 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 852درهم

Crowne Plaza (دبی) هتل Crowne Plaza(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 1.082درهم
یک تخته 1.884 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 786 درهم

Royal Ton Hotel (دبی) هتل Royal Ton Hotel(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 596 درهم
یک تخته 909 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 -

Ibis Al Rigga (دبی) هتل Ibis Al Rigga(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 780 درهم
یک تخته 1.107 درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 -

Royal Central Palm (دبی) هتل Royal Central Palm(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 1.454درهم
یک تخته 2.622درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 816 درهم

Haptoor Grand Resort (دبی) هتل Haptoor Grand Resort(BB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 2.104درهم
یک تخته 3.924درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 1.142درهم

Avenue (دبی) هتل Avenue(HB)

دو تخته 2,150,000
یک تخته 2,150,000
کودک 6-2 2,150,000
کودک 12-6 2,150,000
ارزی
دو تخته 880 درهم
یک تخته 1.476درهم
کودک 6-2 286 درهم
کودک 12-6 754 درهم
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت ، ویزا عادی ، 5 شب و 6 روز اقامت در هتل ، صبحانه و نهار بر اساس سرویس هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی سامان
برنامه سفر

تور لحظه آخری دبی ویژه ی تعطیلات نوروز 1398 با قیمت ارزان

تاریخ رفت  : 28 اسفند ،6 و 13 فروردین

تاریخ برگشت : 17 فروردین 1398

ساعت رفت : 21:10

ساعت برگشت :12:10

هوایی - ایرعربیا

4 شب و 5 روز

 

توضیحات

مدارک لازم :

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار.

خدمات تور: 

بلیط رفت و برگشت  ، ویزا عادی ، 5 شب و 6 روز اقامت در هتل  ، صبحانه و نهار بر اساس سرویس هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی سامان

توضيحات :

1- به نفر سوم در اتاق سه تخته ، تخت اضافه از نوع سفری تعلق می گیرد.

2- نرخ کودک زیر 2 سال 325000 +279 درهم تومان می باشد

3-د صورت درخواست کترینگ غذایی اهرف لغ 80.000تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد.

4- پروازها چارتر می باشد

5- به نفر سوم تخت سفری تعلق می گیرد

6- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد

 توجه :  

با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات ، پرداخت هر شب هر اتاق در هتل های 2 و 3 ستاره ( 10 درهم ) ، هتل های 4 ستاره ( 15 درهم ) و هتل های 5 ستاره ( 20 درهم ) الزامی می باشد و باید توسط شخص مسافر و در بدو ورود به هتل پرداخت گردد .

 شماره های تماس  :

021-46045001-4

09106108002-3

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*