تور ویژه خارجی

تور آنتالیا ترکیه ویژه ی تعطیلات نوروز 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100025 نام تور تور آنتالیا ترکیه ویژه ی تعطیلات نوروز 98 تعداد شب 5 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/03/26 شمسی : 1398/01/06 روزهای حرکت جمعه
گالری
آنتالیا - تور آنتالیا در نوروز 98
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
CENDER HOTEL(آنتالیا)
هتل CENDER HOTEL
(ALL )


6,600,000
8,160,000
5,100,000
5,625,000
LARA HADRIANUS(آنتالیا)
هتل LARA HADRIANUS
(ALL )


6,600,000
8,160,000
5,100,000
5,625,000
LIMAK LIMRA(آنتالیا)
هتل LIMAK LIMRA
(ALL )


7,100,000
9,235,000
5,100,000
5,790,000
KARMIR RESORT(آنتالیا)
هتل KARMIR RESORT
(ALL )


7,250,000
9,715,000
5,100,000
5,950,000
AKKA ALINDA(آنتالیا)
هتل AKKA ALINDA
(ALL )


7,300,000
9,420,000
5,100,000
5,975,000
GRAND PARK LARA(آنتالیا)
هتل GRAND PARK LARA
(UALL )


7,350,000
9,715,000
5,100,000
6,000,000
AKK ANTEDON(آنتالیا)
هتل AKK ANTEDON
(ALL )


7,700,000
10,140,000
5,100,000
6,175,000
CRYSTAL DELUXE KEMER(آنتالیا)
هتل CRYSTAL DELUXE KEMER
(ALL )


7,750,000
10,230,000
5,100,000
6,200,000
PALOMA FORESTA(آنتالیا)
هتل PALOMA FORESTA
(UALL )


7,900,000
10,500,000
5,100,000
6,190,000
CRYSTAL SUNRISE(آنتالیا)
هتل CRYSTAL SUNRISE
(UALL )


7,900,000
10,500,000
5,100,000
6,275,000
KERVANSARAY LARA(آنتالیا)
هتل KERVANSARAY LARA
(UALL )


7,900,000
10,500,000
5,100,000
6,275,000
KAYA BELEK(آنتالیا)
هتل KAYA BELEK
(ALL )


8,050,000
10,770,000
5,100,000
6,290,000
BAIA LARA(آنتالیا)
هتل BAIA LARA
(UALL )


8,250,000
10,350,000
5,100,000
6,390,000
SPICE HOTEL(آنتالیا)
هتل SPICE HOTEL
(UALL )


8,550,000
11,670,000
5,100,000
6,490,000
TRENDY LARA(آنتالیا)
هتل TRENDY LARA
(UALL )


8,650,000
12,210,000
5,100,000
6,650,000
SHERWOOD BREEZES(آنتالیا)
هتل SHERWOOD BREEZES
(UALL )


8,750,000
12,030,000
5,100,000
6,700,000
XANADU RESORT BELEK(آنتالیا)
هتل XANADU RESORT BELEK
(UALL )


8,900,000
1,269,000
5,100,000
6,490,000
RIXOS BELDIBI(آنتالیا)
هتل RIXOS  BELDIBI
(ALL )


8,900,000
13,080,000
5,100,000
6,775,000
AMARA DOLCE VITA(آنتالیا)
هتل AMARA DOLCE VITA
(UALL )


8,950,000
12,390,000
5,100,000
6,800,000
SUSESI RESORT(آنتالیا)
هتل SUSESI RESORT
(UALL )


9,000,000
12,480,000
5,100,000
6,490,000
TITANIC BEACH(آنتالیا)
هتل TITANIC BEACH
(UALL )


9,150,000
12,750,000
5,100,000
6,490,000
RIXOS DOWN TOWN(آنتالیا)
هتل RIXOS DOWN TOWN
(ALL )


9,150,000
13,590,000
5,100,000
6,900,000
GRANADA LUXURY(آنتالیا)
هتل GRANADA LUXURY
(UALL )


9,250,000
11,850,000
5,100,000
6,490,000
CORNELIA DELUXE(آنتالیا)
هتل CORNELIA DELUXE
(UALL )


9,450,000
13,750,000
5,100,000
6,490,000
DELPHIN BE GRAND(آنتالیا)
هتل DELPHIN BE GRAND
(UALL )


9,650,000
13,650,000
5,100,000
7,150,000
KAYA PALAZO(آنتالیا)
هتل KAYA PALAZO
(UALL )


10,050,000
14,370,000
5,100,000
6,490,000
CORNELIA DIAMOND(آنتالیا)
هتل CORNELIA DIAMOND
(UALL )


10,050,000
14,900,000
5,100,000
6,490,000
RIXOS SUNGATE(آنتالیا)
هتل RIXOS SUNGATE
(ALL )


10,150,000
15,630,000
5,100,000
7,400,000
TITANIC DELUXE BELEK(آنتالیا)
هتل TITANIC DELUXE BELEK
(UALL )


10,150,000
14,550,000
5,100,000
7,400,000
ROYAL HOLIDAY PALACE(آنتالیا)
هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
(UALL )


10,200,000
14,640,000
5,100,000
7,425,000
DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)
هتل DELPHIN IMPERIAL
(UALL )


10,250,000
14,370,000
5,100,000
7,450,000
CALISTA LUXURY(آنتالیا)
هتل CALISTA LUXURY
(UALL )


10,900,000
15,900,000
5,100,000
7,775,000
RIXOS PREMIUM(آنتالیا)
هتل RIXOS PREMIUM
(UALL )


12,000,000
19,405,000
5,100,000
8,325,000
RIXOS LEGEND(آنتالیا)
هتل RIXOS LEGEND
(UALL )


12,550,000
20,530,000
5,100,000
8,600,000
MAXX ROYAL BELEK(آنتالیا)
هتل MAXX ROYAL BELEK
(UALL )


17,550,000
30,730,000
5,100,000
11,100,000
هتل قیمت به تومان

CENDER HOTEL (آنتالیا) هتل CENDER HOTEL(ALL )

دو تخته 6,600,000
یک تخته 8,160,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 5,625,000

LARA HADRIANUS (آنتالیا) هتل LARA HADRIANUS(ALL )

دو تخته 6,600,000
یک تخته 8,160,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 5,625,000

LIMAK LIMRA (آنتالیا) هتل LIMAK LIMRA(ALL )

دو تخته 7,100,000
یک تخته 9,235,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 5,790,000

KARMIR RESORT (آنتالیا) هتل KARMIR RESORT(ALL )

دو تخته 7,250,000
یک تخته 9,715,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 5,950,000

AKKA ALINDA (آنتالیا) هتل AKKA ALINDA(ALL )

دو تخته 7,300,000
یک تخته 9,420,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 5,975,000

GRAND PARK LARA (آنتالیا) هتل GRAND PARK LARA(UALL )

دو تخته 7,350,000
یک تخته 9,715,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,000,000

AKK ANTEDON (آنتالیا) هتل AKK ANTEDON(ALL )

دو تخته 7,700,000
یک تخته 10,140,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,175,000

CRYSTAL DELUXE KEMER (آنتالیا) هتل CRYSTAL DELUXE KEMER(ALL )

دو تخته 7,750,000
یک تخته 10,230,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,200,000

PALOMA FORESTA (آنتالیا) هتل PALOMA FORESTA(UALL )

دو تخته 7,900,000
یک تخته 10,500,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,190,000

CRYSTAL SUNRISE (آنتالیا) هتل CRYSTAL SUNRISE(UALL )

دو تخته 7,900,000
یک تخته 10,500,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,275,000

KERVANSARAY LARA (آنتالیا) هتل KERVANSARAY LARA(UALL )

دو تخته 7,900,000
یک تخته 10,500,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,275,000

KAYA BELEK (آنتالیا) هتل KAYA BELEK(ALL )

دو تخته 8,050,000
یک تخته 10,770,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,290,000

BAIA LARA (آنتالیا) هتل BAIA LARA(UALL )

دو تخته 8,250,000
یک تخته 10,350,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,390,000

SPICE HOTEL (آنتالیا) هتل SPICE HOTEL(UALL )

دو تخته 8,550,000
یک تخته 11,670,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

TRENDY LARA (آنتالیا) هتل TRENDY LARA(UALL )

دو تخته 8,650,000
یک تخته 12,210,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,650,000

SHERWOOD BREEZES (آنتالیا) هتل SHERWOOD BREEZES(UALL )

دو تخته 8,750,000
یک تخته 12,030,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,700,000

XANADU RESORT BELEK (آنتالیا) هتل XANADU RESORT BELEK(UALL )

دو تخته 8,900,000
یک تخته 1,269,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

RIXOS BELDIBI (آنتالیا) هتل RIXOS  BELDIBI(ALL )

دو تخته 8,900,000
یک تخته 13,080,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,775,000

AMARA DOLCE VITA (آنتالیا) هتل AMARA DOLCE VITA(UALL )

دو تخته 8,950,000
یک تخته 12,390,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,800,000

SUSESI RESORT (آنتالیا) هتل SUSESI RESORT(UALL )

دو تخته 9,000,000
یک تخته 12,480,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

TITANIC BEACH (آنتالیا) هتل TITANIC BEACH(UALL )

دو تخته 9,150,000
یک تخته 12,750,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

RIXOS DOWN TOWN (آنتالیا) هتل RIXOS DOWN TOWN(ALL )

دو تخته 9,150,000
یک تخته 13,590,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,900,000

GRANADA LUXURY (آنتالیا) هتل GRANADA LUXURY(UALL )

دو تخته 9,250,000
یک تخته 11,850,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

CORNELIA DELUXE (آنتالیا) هتل CORNELIA DELUXE(UALL )

دو تخته 9,450,000
یک تخته 13,750,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

DELPHIN BE GRAND (آنتالیا) هتل DELPHIN BE GRAND(UALL )

دو تخته 9,650,000
یک تخته 13,650,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 7,150,000

KAYA PALAZO (آنتالیا) هتل KAYA PALAZO(UALL )

دو تخته 10,050,000
یک تخته 14,370,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

CORNELIA DIAMOND (آنتالیا) هتل CORNELIA DIAMOND(UALL )

دو تخته 10,050,000
یک تخته 14,900,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 6,490,000

RIXOS SUNGATE (آنتالیا) هتل RIXOS SUNGATE(ALL )

دو تخته 10,150,000
یک تخته 15,630,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 7,400,000

TITANIC DELUXE BELEK (آنتالیا) هتل TITANIC DELUXE BELEK(UALL )

دو تخته 10,150,000
یک تخته 14,550,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 7,400,000

ROYAL HOLIDAY PALACE (آنتالیا) هتل ROYAL HOLIDAY PALACE(UALL )

دو تخته 10,200,000
یک تخته 14,640,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 7,425,000

DELPHIN IMPERIAL (آنتالیا) هتل DELPHIN IMPERIAL(UALL )

دو تخته 10,250,000
یک تخته 14,370,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 7,450,000

CALISTA LUXURY (آنتالیا) هتل CALISTA LUXURY(UALL )

دو تخته 10,900,000
یک تخته 15,900,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 7,775,000

RIXOS PREMIUM (آنتالیا) هتل RIXOS PREMIUM(UALL )

دو تخته 12,000,000
یک تخته 19,405,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 8,325,000

RIXOS LEGEND (آنتالیا) هتل RIXOS LEGEND(UALL )

دو تخته 12,550,000
یک تخته 20,530,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 8,600,000

MAXX ROYAL BELEK (آنتالیا) هتل MAXX ROYAL BELEK(UALL )

دو تخته 17,550,000
یک تخته 30,730,000
کودک 6-2 5,100,000
کودک 12-6 11,100,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی / لیدر فارسی زبان/بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه ، ناهار، شام
برنامه سفر

تور لحظه آخری آنتالیا ترکیه ویژه ی نوروز 1398 با قیمت ارزان

تاریخ برگزاری تور : 5 و 6 فروردین 

مدت زمان : 5 شب و 6 روز

با پرواز سان اکسپرس و ترانسفر فرودگاهی

خدمات :

5 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

نکات مهم : 

نرخ کودک زیر 2 سال : 400/000  تومان می باشد 

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم است 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*