تور ویژه خارجی

تور آنتالیا ترکیه مرداد ماه 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100025 نام تور تور آنتالیا ترکیه مرداد ماه 98 تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/09/28 شمسی : 1398/07/06 روزهای حرکت جمعه
گالری
آنتالیا - تور آنتالیا در نوروز 98
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Belkon Hotel (آنتالیا)
هتل Belkon Hotel
(ALL )


6,015,000
8,235,000
4,490,000
5,500,000
LARA HADRIANUS(آنتالیا)
هتل LARA HADRIANUS
(ALL )


6,080,000
8,340,000
4,490,000
5,500,000
Nazar beach(آنتالیا)
هتل Nazar beach
(ALL )


6,280,000
8,665,000
4,490,000
5,500,000
Armas gul beach(آنتالیا)
هتل Armas gul beach
(ALL )


7,270,000
10,975,000
4,490,000
5,685,000
Transatlantik(آنتالیا)
هتل Transatlantik
(ALL )


7,535,000
11,465,000
4,490,000
5,820,000
Imperial sunland(آنتالیا)
هتل Imperial sunland
(ALL )


7,995,000
12,325,000
4,490,000
6,050,000
Dosinia luxury(آنتالیا)
هتل Dosinia luxury
(UALL )


8,525,000
13,300,000
4,490,000
6,315,000
KERVANSARAY LARA(آنتالیا)
هتل KERVANSARAY LARA
(UALL )


8,590,000
12,445,000
4,490,000
6,345,000
orange county(آنتالیا)
هتل orange county
(UALL )


8,720,000
15,180,000
4,490,000
6,410,000
KARMIR RESORT(آنتالیا)
هتل KARMIR RESORT
(ALL )


8,790,000
13,790,000
4,490,000
6,445,000
Amara premier palace(آنتالیا)
هتل Amara premier palace
(UALL )


9,050,000
14,280,000
4,490,000
6,575,000
Crystal waterworld(آنتالیا)
هتل Crystal waterworld
(UALL )


9,120,000
16,045,000
4,490,000
6,610,000
amara prestige elite(آنتالیا)
هتل amara prestige elite
(UALL )


9,185,000
4,490,000
4,490,000
6,645,000
Ramada plaza(آنتالیا)
هتل Ramada plaza
(UALL )


9,250,000
13,525,000
4,490,000
6,675,000
Avantgarde luxury(آنتالیا)
هتل Avantgarde luxury
(UALL )


9,450,000
15,015,000
4,490,000
6,775,000
Orange county(آنتالیا)
هتل Orange county
(UALL )


9,515,000
16,910,000
4,490,000
6,810,000
Grand Park Kemer(آنتالیا)
هتل Grand Park Kemer
(UALL )


9,710,000
14,895,000
4,490,000
6,905,000
GRANADA LUXURY(آنتالیا)
هتل GRANADA LUXURY
(UALL )


11,030,000
17,200,000
4,490,000
7,565,000
Ic santal family(آنتالیا)
هتل Ic santal family
(UALL )


11,030,000
16,440,000
4,490,000
7,565,000
BAIA LARA(آنتالیا)
هتل BAIA LARA
(UALL )


11,165,000
16,660,000
4,490,000
7,635,000
Miracle resort(آنتالیا)
هتل Miracle resort
(UALL )


11,625,000
17,415,000
4,490,000
7,865,000
Delphin Diva(آنتالیا)
هتل Delphin Diva
(UALL )


11,760,000
17,630,000
4,490,000
7,930,000
TITANIC BEACH(آنتالیا)
هتل TITANIC BEACH
(UALL )


11,825,000
17,740,000
4,490,000
7,965,000
TITANIC DELUXE BELEK(آنتالیا)
هتل TITANIC DELUXE BELEK
(UALL )


11,825,000
17,740,000
4,490,000
7,965,000
Delphin palace(آنتالیا)
هتل Delphin palace
(UALL )


11,955,000
17,955,000
4,490,000
8,030,000
DELPHIN BE GRAND(آنتالیا)
هتل DELPHIN BE GRAND
(UALL )


12,020,000
18,060,000
4,490,000
8,060,000
CORNELIA DELUXE(آنتالیا)
هتل CORNELIA DELUXE
(UALL )


12,020,000
18,060,000
4,490,000
8,060,000
Ic green palace(آنتالیا)
هتل Ic green palace
(ALL )


12,155,000
22,670,000
4,490,000
8,130,000
DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)
هتل DELPHIN IMPERIAL
(UALL )


12,350,000
18,600,000
4,490,000
8,225,000
ROYAL HOLIDAY PALACE(آنتالیا)
هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
(UALL )


12,350,000
18,600,000
4,490,000
8,225,000
ROYAL SEGINUS(آنتالیا)
هتل ROYAL SEGINUS
(UALL )


12,350,000
18,600,000
4,490,000
8,225,000
Royal wings(آنتالیا)
هتل Royal wings
(UALL )


12,350,000
18,600,000
4,490,000
8,225,000
KAYA PALAZO(آنتالیا)
هتل KAYA PALAZO
(UALL )


13,010,000
19,680,000
4,490,000
8,555,000
SUSESI RESORT(آنتالیا)
هتل SUSESI RESORT
(UALL )


13,340,000
20,220,000
4,490,000
8,720,000
Adam&eve (آنتالیا)
هتل Adam&eve
(UALL )


13,340,000
20,220,000
4,490,000
 
RIXOS LEGEND(آنتالیا)
هتل RIXOS LEGEND
(UALL )


13,670,000
22,850,000
4,490,000
8,885,000
Selectum luxury(آنتالیا)
هتل Selectum luxury
(UALL )


13,870,000
22,150,000
4,490,000
8,985,000
RIXOS SUNGATE(آنتالیا)
هتل RIXOS SUNGATE
(ALL )


15,130,000
27,305,000
4,490,000
9,615,000
RIXOS PREMIUM(آنتالیا)
هتل RIXOS PREMIUM
(UALL )


17,435,000
32,735,000
4,490,000
10,770,000
SUENO DELUXE(آنتالیا)
هتل SUENO DELUXE
(UALL )


19,280,000
29,940,000
4,490,000
11,690,000
هتل قیمت به تومان

Belkon Hotel (آنتالیا) هتل Belkon Hotel (ALL )

دو تخته 6,015,000
یک تخته 8,235,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 5,500,000

LARA HADRIANUS (آنتالیا) هتل LARA HADRIANUS(ALL )

دو تخته 6,080,000
یک تخته 8,340,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 5,500,000

Nazar beach (آنتالیا) هتل Nazar beach(ALL )

دو تخته 6,280,000
یک تخته 8,665,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 5,500,000

Armas gul beach (آنتالیا) هتل Armas gul beach(ALL )

دو تخته 7,270,000
یک تخته 10,975,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 5,685,000

Transatlantik (آنتالیا) هتل Transatlantik(ALL )

دو تخته 7,535,000
یک تخته 11,465,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 5,820,000

Imperial sunland (آنتالیا) هتل Imperial sunland(ALL )

دو تخته 7,995,000
یک تخته 12,325,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,050,000

Dosinia luxury (آنتالیا) هتل Dosinia luxury(UALL )

دو تخته 8,525,000
یک تخته 13,300,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,315,000

KERVANSARAY LARA (آنتالیا) هتل KERVANSARAY LARA(UALL )

دو تخته 8,590,000
یک تخته 12,445,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,345,000

orange county (آنتالیا) هتل orange county(UALL )

دو تخته 8,720,000
یک تخته 15,180,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,410,000

KARMIR RESORT (آنتالیا) هتل KARMIR RESORT(ALL )

دو تخته 8,790,000
یک تخته 13,790,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,445,000

Amara premier palace (آنتالیا) هتل Amara premier palace(UALL )

دو تخته 9,050,000
یک تخته 14,280,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,575,000

Crystal waterworld (آنتالیا) هتل Crystal waterworld(UALL )

دو تخته 9,120,000
یک تخته 16,045,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,610,000

amara prestige elite (آنتالیا) هتل amara prestige elite(UALL )

دو تخته 9,185,000
یک تخته 4,490,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,645,000

Ramada plaza (آنتالیا) هتل Ramada plaza(UALL )

دو تخته 9,250,000
یک تخته 13,525,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,675,000

Avantgarde luxury (آنتالیا) هتل Avantgarde luxury(UALL )

دو تخته 9,450,000
یک تخته 15,015,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,775,000

Orange county (آنتالیا) هتل Orange county(UALL )

دو تخته 9,515,000
یک تخته 16,910,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,810,000

Grand Park Kemer (آنتالیا) هتل Grand Park Kemer(UALL )

دو تخته 9,710,000
یک تخته 14,895,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 6,905,000

GRANADA LUXURY (آنتالیا) هتل GRANADA LUXURY(UALL )

دو تخته 11,030,000
یک تخته 17,200,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 7,565,000

Ic santal family (آنتالیا) هتل Ic santal family(UALL )

دو تخته 11,030,000
یک تخته 16,440,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 7,565,000

BAIA LARA (آنتالیا) هتل BAIA LARA(UALL )

دو تخته 11,165,000
یک تخته 16,660,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 7,635,000

Miracle resort (آنتالیا) هتل Miracle resort(UALL )

دو تخته 11,625,000
یک تخته 17,415,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 7,865,000

Delphin Diva (آنتالیا) هتل Delphin Diva(UALL )

دو تخته 11,760,000
یک تخته 17,630,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 7,930,000

TITANIC BEACH (آنتالیا) هتل TITANIC BEACH(UALL )

دو تخته 11,825,000
یک تخته 17,740,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 7,965,000

TITANIC DELUXE BELEK (آنتالیا) هتل TITANIC DELUXE BELEK(UALL )

دو تخته 11,825,000
یک تخته 17,740,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 7,965,000

Delphin palace (آنتالیا) هتل Delphin palace(UALL )

دو تخته 11,955,000
یک تخته 17,955,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,030,000

DELPHIN BE GRAND (آنتالیا) هتل DELPHIN BE GRAND(UALL )

دو تخته 12,020,000
یک تخته 18,060,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,060,000

CORNELIA DELUXE (آنتالیا) هتل CORNELIA DELUXE(UALL )

دو تخته 12,020,000
یک تخته 18,060,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,060,000

Ic green palace (آنتالیا) هتل Ic green palace(ALL )

دو تخته 12,155,000
یک تخته 22,670,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,130,000

DELPHIN IMPERIAL (آنتالیا) هتل DELPHIN IMPERIAL(UALL )

دو تخته 12,350,000
یک تخته 18,600,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,225,000

ROYAL HOLIDAY PALACE (آنتالیا) هتل ROYAL HOLIDAY PALACE(UALL )

دو تخته 12,350,000
یک تخته 18,600,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,225,000

ROYAL SEGINUS (آنتالیا) هتل ROYAL SEGINUS(UALL )

دو تخته 12,350,000
یک تخته 18,600,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,225,000

Royal wings (آنتالیا) هتل Royal wings(UALL )

دو تخته 12,350,000
یک تخته 18,600,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,225,000

KAYA PALAZO (آنتالیا) هتل KAYA PALAZO(UALL )

دو تخته 13,010,000
یک تخته 19,680,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,555,000

SUSESI RESORT (آنتالیا) هتل SUSESI RESORT(UALL )

دو تخته 13,340,000
یک تخته 20,220,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,720,000

Adam&eve (آنتالیا) هتل Adam&eve (UALL )

دو تخته 13,340,000
یک تخته 20,220,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 -

RIXOS LEGEND (آنتالیا) هتل RIXOS LEGEND(UALL )

دو تخته 13,670,000
یک تخته 22,850,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,885,000

Selectum luxury (آنتالیا) هتل Selectum luxury(UALL )

دو تخته 13,870,000
یک تخته 22,150,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 8,985,000

RIXOS SUNGATE (آنتالیا) هتل RIXOS SUNGATE(ALL )

دو تخته 15,130,000
یک تخته 27,305,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 9,615,000

RIXOS PREMIUM (آنتالیا) هتل RIXOS PREMIUM(UALL )

دو تخته 17,435,000
یک تخته 32,735,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 10,770,000

SUENO DELUXE (آنتالیا) هتل SUENO DELUXE(UALL )

دو تخته 19,280,000
یک تخته 29,940,000
کودک 6-2 4,490,000
کودک 12-6 11,690,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی / لیدر فارسی زبان/بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه ، ناهار، شام
برنامه سفر

تور لحظه آخری آنتالیا ترکیه مرداد 1398 با قیمت ارزان

تاریخ برگزاری تور :  19  مرداد ماه 

مدت زمان : 6 شب و 7 روز

با پرواز سان اکسپرس و ترانسفر فرودگاهی

خدمات :

6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

نکات مهم : 

نرخ کودک زیر 2 سال : 400/000  تومان می باشد.

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم است 

کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد 

حداقل اعتبار 6 ماه می باشد

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*