تور ویژه خارجی

تور آنتالیا ترکیه تیر ماه 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100025 نام تور تور آنتالیا ترکیه تیر ماه 98 تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/07/20 شمسی : 1398/04/29 روزهای حرکت جمعه
گالری
آنتالیا - تور آنتالیا در نوروز 98
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Belkon Hotel (آنتالیا)
هتل Belkon Hotel
(ALL )


6,140,000
8,320,000
4,990,000
5,400,000
LARA HADRIANUS(آنتالیا)
هتل LARA HADRIANUS
(ALL )


6,340,000
8,645,000
4,990,000
5,400,000
Nazar beach(آنتالیا)
هتل Nazar beach
(ALL )


6,670,000
9,185,000
4,990,000
5,400,000
Armas gul beach(آنتالیا)
هتل Armas gul beach
(ALL )


7,660,000
11,715,000
4,990,000
5,580,000
Transatlantik(آنتالیا)
هتل Transatlantik
(ALL )


7,990,000
12,325,000
4,990,000
5,745,000
orange county(آنتالیا)
هتل orange county
(UALL )


8,450,000
14,800,000
4,990,000
5,975,000
KARMIR RESORT(آنتالیا)
هتل KARMIR RESORT
(ALL )


8,650,000
13,550,000
4,990,000
6,075,000
Imperial sunland(آنتالیا)
هتل Imperial sunland
(ALL )


9,245,000
14,650,000
4,990,000
6,375,000
KERVANSARAY LARA(آنتالیا)
هتل KERVANSARAY LARA
(UALL )


9,310,000
13,505,000
4,990,000
6,405,000
amara prestige elite(آنتالیا)
هتل amara prestige elite
(UALL )


9,575,000
15,595,000
4,990,000
6,540,000
Dosinia luxury(آنتالیا)
هتل Dosinia luxury
(UALL )


9,640,000
15,385,000
4,990,000
6,570,000
Amara premier palace(آنتالیا)
هتل Amara premier palace
(UALL )


9,640,000
15,385,000
4,990,000
6,570,000
Ramada plaza(آنتالیا)
هتل Ramada plaza
(UALL )


9,705,000
14,155,000
4,990,000
6,605,000
Crystal waterworld(آنتالیا)
هتل Crystal waterworld
(UALL )


10,365,000
18,980,000
4,990,000
6,935,000
Orange county(آنتالیا)
هتل Orange county
(UALL )


10,760,000
19,840,000
4,990,000
7,130,000
Avantgarde luxury(آنتالیا)
هتل Avantgarde luxury
(UALL )


10,830,000
17,590,000
4,990,000
7,165,000
Miracle resort(آنتالیا)
هتل Miracle resort
(UALL )


11,090,000
16,420,000
4,990,000
7,295,000
Grand Park Kemer(آنتالیا)
هتل Grand Park Kemer
(UALL )


11,620,000
18,170,000
4,990,000
7,560,000
BAIA LARA(آنتالیا)
هتل BAIA LARA
(UALL )


12,080,000
18,040,000
4,990,000
7,790,000
TITANIC DELUXE BELEK(آنتالیا)
هتل TITANIC DELUXE BELEK
(UALL )


12,345,000
18,475,000
4,990,000
7,925,000
CORNELIA DELUXE(آنتالیا)
هتل CORNELIA DELUXE
(UALL )


12,740,000
19,120,000
4,990,000
8,120,000
Delphin Diva(آنتالیا)
هتل Delphin Diva
(UALL )


12,810,000
19,230,000
4,990,000
8,155,000
Ic santal family(آنتالیا)
هتل Ic santal family
(UALL )


12,940,000
19,445,000
4,990,000
8,220,000
TITANIC BEACH(آنتالیا)
هتل TITANIC BEACH
(UALL )


13,205,000
19,880,000
4,990,000
8,355,000
Delphin palace(آنتالیا)
هتل Delphin palace
(UALL )


13,205,000
19,880,000
4,990,000
8,355,000
GRANADA LUXURY(آنتالیا)
هتل GRANADA LUXURY
(UALL )


13,400,000
21,280,000
4,990,000
8,450,000
ROYAL HOLIDAY PALACE(آنتالیا)
هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
(UALL )


13,665,000
20,635,000
4,990,000
8,585,000
ROYAL SEGINUS(آنتالیا)
هتل ROYAL SEGINUS
(UALL )


13,665,000
20,635,000
4,990,000
8,585,000
DELPHIN BE GRAND(آنتالیا)
هتل DELPHIN BE GRAND
(UALL )


13,995,000
21,175,000
4,990,000
8,750,000
RIXOS SUNGATE(آنتالیا)
هتل RIXOS SUNGATE
(ALL )


14,195,000
26,165,000
4,990,000
8,850,000
DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)
هتل DELPHIN IMPERIAL
(UALL )


14,195,000
21,500,000
4,990,000
8,750,000
Royal wings(آنتالیا)
هتل Royal wings
(UALL )


14,325,000
21,715,000
4,990,000
8,915,000
Ic green palace(آنتالیا)
هتل Ic green palace
(ALL )


14,390,000
21,820,000
4,990,000
8,945,000
Adam&eve (آنتالیا)
هتل Adam&eve
(UALL )


14,525,000
22,040,000
4,990,000
 
SUSESI RESORT(آنتالیا)
هتل SUSESI RESORT
(UALL )


14,985,000
22,795,000
4,990,000
9,245,000
Selectum luxury(آنتالیا)
هتل Selectum luxury
(UALL )


15,050,000
24,160,000
4,990,000
9,275,000
Titanic mardan palace(آنتالیا)
هتل Titanic mardan palace
(UALL )


16,040,000
27,260,000
4,990,000
9,770,000
KAYA PALAZO(آنتالیا)
هتل KAYA PALAZO
(UALL )


17,030,000
26,140,000
4,990,000
10,265,000
SUENO DELUXE(آنتالیا)
هتل SUENO DELUXE
(UALL )


19,540,000
30,245,000
4,990,000
10,265,000
RIXOS PREMIUM(آنتالیا)
هتل RIXOS PREMIUM
(UALL )


19,670,000
37,520,000
4,990,000
11,585,000
RIXOS LEGEND(آنتالیا)
هتل RIXOS LEGEND
(UALL )


21,650,000
37,660,000
4,990,000
12,575,000
هتل قیمت به تومان

Belkon Hotel (آنتالیا) هتل Belkon Hotel (ALL )

دو تخته 6,140,000
یک تخته 8,320,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 5,400,000

LARA HADRIANUS (آنتالیا) هتل LARA HADRIANUS(ALL )

دو تخته 6,340,000
یک تخته 8,645,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 5,400,000

Nazar beach (آنتالیا) هتل Nazar beach(ALL )

دو تخته 6,670,000
یک تخته 9,185,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 5,400,000

Armas gul beach (آنتالیا) هتل Armas gul beach(ALL )

دو تخته 7,660,000
یک تخته 11,715,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 5,580,000

Transatlantik (آنتالیا) هتل Transatlantik(ALL )

دو تخته 7,990,000
یک تخته 12,325,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 5,745,000

orange county (آنتالیا) هتل orange county(UALL )

دو تخته 8,450,000
یک تخته 14,800,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 5,975,000

KARMIR RESORT (آنتالیا) هتل KARMIR RESORT(ALL )

دو تخته 8,650,000
یک تخته 13,550,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,075,000

Imperial sunland (آنتالیا) هتل Imperial sunland(ALL )

دو تخته 9,245,000
یک تخته 14,650,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,375,000

KERVANSARAY LARA (آنتالیا) هتل KERVANSARAY LARA(UALL )

دو تخته 9,310,000
یک تخته 13,505,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,405,000

amara prestige elite (آنتالیا) هتل amara prestige elite(UALL )

دو تخته 9,575,000
یک تخته 15,595,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,540,000

Dosinia luxury (آنتالیا) هتل Dosinia luxury(UALL )

دو تخته 9,640,000
یک تخته 15,385,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,570,000

Amara premier palace (آنتالیا) هتل Amara premier palace(UALL )

دو تخته 9,640,000
یک تخته 15,385,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,570,000

Ramada plaza (آنتالیا) هتل Ramada plaza(UALL )

دو تخته 9,705,000
یک تخته 14,155,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,605,000

Crystal waterworld (آنتالیا) هتل Crystal waterworld(UALL )

دو تخته 10,365,000
یک تخته 18,980,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 6,935,000

Orange county (آنتالیا) هتل Orange county(UALL )

دو تخته 10,760,000
یک تخته 19,840,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 7,130,000

Avantgarde luxury (آنتالیا) هتل Avantgarde luxury(UALL )

دو تخته 10,830,000
یک تخته 17,590,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 7,165,000

Miracle resort (آنتالیا) هتل Miracle resort(UALL )

دو تخته 11,090,000
یک تخته 16,420,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 7,295,000

Grand Park Kemer (آنتالیا) هتل Grand Park Kemer(UALL )

دو تخته 11,620,000
یک تخته 18,170,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 7,560,000

BAIA LARA (آنتالیا) هتل BAIA LARA(UALL )

دو تخته 12,080,000
یک تخته 18,040,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 7,790,000

TITANIC DELUXE BELEK (آنتالیا) هتل TITANIC DELUXE BELEK(UALL )

دو تخته 12,345,000
یک تخته 18,475,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 7,925,000

CORNELIA DELUXE (آنتالیا) هتل CORNELIA DELUXE(UALL )

دو تخته 12,740,000
یک تخته 19,120,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,120,000

Delphin Diva (آنتالیا) هتل Delphin Diva(UALL )

دو تخته 12,810,000
یک تخته 19,230,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,155,000

Ic santal family (آنتالیا) هتل Ic santal family(UALL )

دو تخته 12,940,000
یک تخته 19,445,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,220,000

TITANIC BEACH (آنتالیا) هتل TITANIC BEACH(UALL )

دو تخته 13,205,000
یک تخته 19,880,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,355,000

Delphin palace (آنتالیا) هتل Delphin palace(UALL )

دو تخته 13,205,000
یک تخته 19,880,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,355,000

GRANADA LUXURY (آنتالیا) هتل GRANADA LUXURY(UALL )

دو تخته 13,400,000
یک تخته 21,280,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,450,000

ROYAL HOLIDAY PALACE (آنتالیا) هتل ROYAL HOLIDAY PALACE(UALL )

دو تخته 13,665,000
یک تخته 20,635,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,585,000

ROYAL SEGINUS (آنتالیا) هتل ROYAL SEGINUS(UALL )

دو تخته 13,665,000
یک تخته 20,635,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,585,000

DELPHIN BE GRAND (آنتالیا) هتل DELPHIN BE GRAND(UALL )

دو تخته 13,995,000
یک تخته 21,175,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,750,000

RIXOS SUNGATE (آنتالیا) هتل RIXOS SUNGATE(ALL )

دو تخته 14,195,000
یک تخته 26,165,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,850,000

DELPHIN IMPERIAL (آنتالیا) هتل DELPHIN IMPERIAL(UALL )

دو تخته 14,195,000
یک تخته 21,500,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,750,000

Royal wings (آنتالیا) هتل Royal wings(UALL )

دو تخته 14,325,000
یک تخته 21,715,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,915,000

Ic green palace (آنتالیا) هتل Ic green palace(ALL )

دو تخته 14,390,000
یک تخته 21,820,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 8,945,000

Adam&eve (آنتالیا) هتل Adam&eve (UALL )

دو تخته 14,525,000
یک تخته 22,040,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 -

SUSESI RESORT (آنتالیا) هتل SUSESI RESORT(UALL )

دو تخته 14,985,000
یک تخته 22,795,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 9,245,000

Selectum luxury (آنتالیا) هتل Selectum luxury(UALL )

دو تخته 15,050,000
یک تخته 24,160,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 9,275,000

Titanic mardan palace (آنتالیا) هتل Titanic mardan palace(UALL )

دو تخته 16,040,000
یک تخته 27,260,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 9,770,000

KAYA PALAZO (آنتالیا) هتل KAYA PALAZO(UALL )

دو تخته 17,030,000
یک تخته 26,140,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 10,265,000

SUENO DELUXE (آنتالیا) هتل SUENO DELUXE(UALL )

دو تخته 19,540,000
یک تخته 30,245,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 10,265,000

RIXOS PREMIUM (آنتالیا) هتل RIXOS PREMIUM(UALL )

دو تخته 19,670,000
یک تخته 37,520,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 11,585,000

RIXOS LEGEND (آنتالیا) هتل RIXOS LEGEND(UALL )

دو تخته 21,650,000
یک تخته 37,660,000
کودک 6-2 4,990,000
کودک 12-6 12,575,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی / لیدر فارسی زبان/بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه ، ناهار، شام
برنامه سفر

تور لحظه آخری آنتالیا ترکیه  تیر 1398 با قیمت ارزان

تاریخ برگزاری تور : 27 و 28 و 29  تیر ماه 

مدت زمان : 6 شب و 7 روز

با پرواز سان اکسپرس و ترانسفر فرودگاهی

خدمات :

6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

نکات مهم : 

نرخ کودک زیر 2 سال : 400/000  تومان می باشد.

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم است 

کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد 

حداقل اعتبار 6 ماه می باشد

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*