تور ویژه خارجی

تور آنتالیا ترکیه پاییز 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100025 نام تور تور آنتالیا ترکیه پاییز 98 تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/11/30 شمسی : 1398/09/09 روزهای حرکت جمعه
گالری
آنتالیا - تور آنتالیا در نوروز 98
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
LARA HADRIANUS(آنتالیا)
هتل LARA HADRIANUS
(ALL )


3,660,000
4,185,000
2,390,000
3,130,000
Belkon Hotel (آنتالیا)
هتل Belkon Hotel
(ALL )


3,660,000
4,185,000
2,390,000
3,130,000
KERVANSARAY LARA(آنتالیا)
هتل KERVANSARAY LARA
(UALL )


4,515,000
5,475,000
2,390,000
3,560,000
KARMIR RESORT(آنتالیا)
هتل KARMIR RESORT
(ALL )


4,650,000
6,180,000
2,390,000
3,625,000
Laren family lara(آنتالیا)
هتل  Laren family lara
(ALL )


4,845,000
5,970,000
2,390,000
3,725,000
GRAND PARK LARA(آنتالیا)
هتل GRAND PARK LARA
(UALL )


5,045,000
6,510,000
2,390,000
3,825,000
Ic green palace(آنتالیا)
هتل Ic green palace
(ALL )


5,310,000
6,660,000
2,390,000
3,955,000
Asteria kremlin(آنتالیا)
هتل Asteria kremlin
(UALL )


5,310,000
6,930,000
2,390,000
3,955,000
SHERWOOD DREAMS(آنتالیا)
هتل SHERWOOD DREAMS
(UALL )


5,505,000
6,960,000
2,390,000
4,055,000
RIXOS SUNGATE(آنتالیا)
هتل RIXOS SUNGATE
(ALL )


5,570,000
7,055,000
2,390,000
4,085,000
Fame residence lara(آنتالیا)
هتل Fame residence lara
(ALL )


5,570,000
7,355,000
2,390,000
4,085,000
Miracle resort(آنتالیا)
هتل Miracle resort
(UALL )


5,640,000
7,155,000
2,390,000
4,120,000
GRANADA LUXURY(آنتالیا)
هتل GRANADA LUXURY
(UALL )


5,770,000
7,355,000
2,390,000
4,185,000
Ramada plaza(آنتالیا)
هتل Ramada plaza
(UALL )


5,835,000
7,455,000
2,390,000
4,220,000
KAYA BELEK(آنتالیا)
هتل KAYA BELEK
(ALL )


5,900,000
7,550,000
2,390,000
4,250,000
Avantgarde luxury(آنتالیا)
هتل Avantgarde luxury
(UALL )


6,035,000
8,095,000
2,390,000
4,320,000
Aska lara hotel (آنتالیا)
هتل Aska lara hotel
(ALL )


6,035,000
8,095,000
2,390,000
4,320,000
Adalya elite lara(آنتالیا)
هتل Adalya elite lara
(UALL )


6,035,000
7,750,000
2,390,000
4,320,000
DELPHIN BE GRAND(آنتالیا)
هتل DELPHIN BE GRAND
(UALL )


6,165,000
7,950,000
2,390,000
4,385,000
ELa quality(آنتالیا)
هتل ELa quality
(UALL )


6,230,000
8,045,000
2,390,000
4,415,000
Delphin Diva(آنتالیا)
هتل Delphin Diva
(UALL )


6,630,000
8,640,000
2,390,000
4,615,000
TITANIC BEACH(آنتالیا)
هتل TITANIC BEACH
(UALL )


6,890,000
9,035,000
2,390,000
4,745,000
ROYAL HOLIDAY PALACE(آنتالیا)
هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
(UALL )


6,890,000
9,035,000
2,390,000
4,745,000
ROYAL SEGINUS(آنتالیا)
هتل ROYAL SEGINUS
(UALL )


6,890,000
9,035,000
2,390,000
4,745,000
CORNELIA DELUXE(آنتالیا)
هتل CORNELIA DELUXE
(UALL )


6,960,000
9,135,000
2,390,000
4,780,000
RIXOS PREMIUM(آنتالیا)
هتل RIXOS PREMIUM
(UALL )


7,090,000
9,335,000
2,390,000
4,845,000
DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)
هتل DELPHIN IMPERIAL
(UALL )


7,290,000
9,630,000
2,390,000
4,945,000
Selectum luxury(آنتالیا)
هتل Selectum luxury
(UALL )


7,550,000
10,520,000
2,390,000
5,075,000
SUSESI RESORT(آنتالیا)
هتل SUSESI RESORT
(UALL )


7,815,000
10,425,000
2,390,000
5,210,000
RIXOS LEGEND(آنتالیا)
هتل RIXOS LEGEND
(UALL )


7,880,000
10,520,000
2,390,000
5,240,000
CALISTA LUXURY(آنتالیا)
هتل CALISTA LUXURY
(UALL )


8,015,000
10,720,000
2,390,000
5,310,000
TITANIC DELUXE BELEK(آنتالیا)
هتل TITANIC DELUXE BELEK
(UALL )


8,210,000
11,015,000
2,390,000
5,405,000
KAYA PALAZO(آنتالیا)
هتل KAYA PALAZO
(UALL )


8,540,000
11,510,000
2,390,000
5,570,000
Titanic mardan palace(آنتالیا)
هتل Titanic mardan palace
(UALL )


8,540,000
11,510,000
2,390,000
5,570,000
SUENO DELUXE(آنتالیا)
هتل SUENO DELUXE
(UALL )


8,870,000
12,005,000
2,390,000
5,735,000
هتل قیمت به تومان

LARA HADRIANUS (آنتالیا) هتل LARA HADRIANUS(ALL )

دو تخته 3,660,000
یک تخته 4,185,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,130,000

Belkon Hotel (آنتالیا) هتل Belkon Hotel (ALL )

دو تخته 3,660,000
یک تخته 4,185,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,130,000

KERVANSARAY LARA (آنتالیا) هتل KERVANSARAY LARA(UALL )

دو تخته 4,515,000
یک تخته 5,475,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,560,000

KARMIR RESORT (آنتالیا) هتل KARMIR RESORT(ALL )

دو تخته 4,650,000
یک تخته 6,180,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,625,000

Laren family lara (آنتالیا) هتل  Laren family lara(ALL )

دو تخته 4,845,000
یک تخته 5,970,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,725,000

GRAND PARK LARA (آنتالیا) هتل GRAND PARK LARA(UALL )

دو تخته 5,045,000
یک تخته 6,510,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,825,000

Ic green palace (آنتالیا) هتل Ic green palace(ALL )

دو تخته 5,310,000
یک تخته 6,660,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,955,000

Asteria kremlin (آنتالیا) هتل Asteria kremlin(UALL )

دو تخته 5,310,000
یک تخته 6,930,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,955,000

SHERWOOD DREAMS (آنتالیا) هتل SHERWOOD DREAMS(UALL )

دو تخته 5,505,000
یک تخته 6,960,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,055,000

RIXOS SUNGATE (آنتالیا) هتل RIXOS SUNGATE(ALL )

دو تخته 5,570,000
یک تخته 7,055,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,085,000

Fame residence lara (آنتالیا) هتل Fame residence lara(ALL )

دو تخته 5,570,000
یک تخته 7,355,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,085,000

Miracle resort (آنتالیا) هتل Miracle resort(UALL )

دو تخته 5,640,000
یک تخته 7,155,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,120,000

GRANADA LUXURY (آنتالیا) هتل GRANADA LUXURY(UALL )

دو تخته 5,770,000
یک تخته 7,355,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,185,000

Ramada plaza (آنتالیا) هتل Ramada plaza(UALL )

دو تخته 5,835,000
یک تخته 7,455,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,220,000

KAYA BELEK (آنتالیا) هتل KAYA BELEK(ALL )

دو تخته 5,900,000
یک تخته 7,550,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,250,000

Avantgarde luxury (آنتالیا) هتل Avantgarde luxury(UALL )

دو تخته 6,035,000
یک تخته 8,095,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,320,000

Aska lara hotel (آنتالیا) هتل Aska lara hotel (ALL )

دو تخته 6,035,000
یک تخته 8,095,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,320,000

Adalya elite lara (آنتالیا) هتل Adalya elite lara(UALL )

دو تخته 6,035,000
یک تخته 7,750,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,320,000

DELPHIN BE GRAND (آنتالیا) هتل DELPHIN BE GRAND(UALL )

دو تخته 6,165,000
یک تخته 7,950,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,385,000

ELa quality (آنتالیا) هتل ELa quality(UALL )

دو تخته 6,230,000
یک تخته 8,045,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,415,000

Delphin Diva (آنتالیا) هتل Delphin Diva(UALL )

دو تخته 6,630,000
یک تخته 8,640,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,615,000

TITANIC BEACH (آنتالیا) هتل TITANIC BEACH(UALL )

دو تخته 6,890,000
یک تخته 9,035,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,745,000

ROYAL HOLIDAY PALACE (آنتالیا) هتل ROYAL HOLIDAY PALACE(UALL )

دو تخته 6,890,000
یک تخته 9,035,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,745,000

ROYAL SEGINUS (آنتالیا) هتل ROYAL SEGINUS(UALL )

دو تخته 6,890,000
یک تخته 9,035,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,745,000

CORNELIA DELUXE (آنتالیا) هتل CORNELIA DELUXE(UALL )

دو تخته 6,960,000
یک تخته 9,135,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,780,000

RIXOS PREMIUM (آنتالیا) هتل RIXOS PREMIUM(UALL )

دو تخته 7,090,000
یک تخته 9,335,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,845,000

DELPHIN IMPERIAL (آنتالیا) هتل DELPHIN IMPERIAL(UALL )

دو تخته 7,290,000
یک تخته 9,630,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,945,000

Selectum luxury (آنتالیا) هتل Selectum luxury(UALL )

دو تخته 7,550,000
یک تخته 10,520,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,075,000

SUSESI RESORT (آنتالیا) هتل SUSESI RESORT(UALL )

دو تخته 7,815,000
یک تخته 10,425,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,210,000

RIXOS LEGEND (آنتالیا) هتل RIXOS LEGEND(UALL )

دو تخته 7,880,000
یک تخته 10,520,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,240,000

CALISTA LUXURY (آنتالیا) هتل CALISTA LUXURY(UALL )

دو تخته 8,015,000
یک تخته 10,720,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,310,000

TITANIC DELUXE BELEK (آنتالیا) هتل TITANIC DELUXE BELEK(UALL )

دو تخته 8,210,000
یک تخته 11,015,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,405,000

KAYA PALAZO (آنتالیا) هتل KAYA PALAZO(UALL )

دو تخته 8,540,000
یک تخته 11,510,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,570,000

Titanic mardan palace (آنتالیا) هتل Titanic mardan palace(UALL )

دو تخته 8,540,000
یک تخته 11,510,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,570,000

SUENO DELUXE (آنتالیا) هتل SUENO DELUXE(UALL )

دو تخته 8,870,000
یک تخته 12,005,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,735,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی / لیدر فارسی زبان/بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه ، ناهار، شام
برنامه سفر

تور لحظه آخری آنتالیا ترکیه پاییز98 با قیمت ارزان

حرکت هر هفته پنجشنبه، جمعه، شنبه 

مدت زمان : 6 شب و 7 روز

با پرواز سان اکسپرس و ترانسفر فرودگاهی

خدمات :

6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

نکات مهم : 

نرخ کودک زیر 2 سال : 400/000  تومان می باشد.

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم است 

کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد 

حداقل اعتبار 6 ماه می باشد

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*