تور تور ترکیه

تور آنتالیا ترکیه مرداد ماه 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100025 نام تور تور آنتالیا ترکیه مرداد ماه 98 تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/08/10 شمسی : 1398/05/19 روزهای حرکت جمعه
گالری
آنتالیا - تور آنتالیا در نوروز 98
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
LARA HADRIANUS(آنتالیا)
هتل LARA HADRIANUS
(ALL )


7,570,000
9,840,000
5,490,000
6,085,000
Belkon Hotel (آنتالیا)
هتل Belkon Hotel
(ALL )


7,705,000
10,065,000
5,490,000
6,155,000
Nazar beach(آنتالیا)
هتل Nazar beach
(ALL )


7,705,000
10,065,000
5,490,000
6,155,000
Armas gul beach(آنتالیا)
هتل Armas gul beach
(ALL )


8,950,000
13,035,000
5,490,000
6,775,000
Transatlantik(آنتالیا)
هتل Transatlantik
(ALL )


9,430,000
13,925,000
5,490,000
7,015,000
KERVANSARAY LARA(آنتالیا)
هتل KERVANSARAY LARA
(UALL )


9,570,000
13,100,000
5,490,000
7,085,000
KARMIR RESORT(آنتالیا)
هتل KARMIR RESORT
(ALL )


10,330,000
15,585,000
5,490,000
7,465,000
Imperial sunland(آنتالیا)
هتل Imperial sunland
(ALL )


10,745,000
16,350,000
5,490,000
7,670,000
Dosinia luxury(آنتالیا)
هتل Dosinia luxury
(UALL )


10,810,000
16,475,000
5,490,000
7,705,000
Ramada plaza(آنتالیا)
هتل Ramada plaza
(UALL )


11,155,000
15,690,000
5,490,000
7,880,000
orange county(آنتالیا)
هتل orange county
(UALL )


11,155,500
19,250,000
5,490,000
7,880,000
amara prestige elite(آنتالیا)
هتل amara prestige elite
(UALL )


11,640,000
18,390,000
5,490,000
8,120,000
Grand Park Kemer(آنتالیا)
هتل Grand Park Kemer
(UALL )


12,190,000
18,200,000
5,490,000
8,395,000
Crystal waterworld(آنتالیا)
هتل Crystal waterworld
(UALL )


12,190,000
21,500,000
5,490,000
8,395,000
Amara premier palace(آنتالیا)
هتل Amara premier palace
(UALL )


12,330,000
19,280,000
5,490,000
8,465,000
Orange county(آنتالیا)
هتل Orange county
(UALL )


12,745,000
22,700,000
5,490,000
8,675,000
Avantgarde luxury(آنتالیا)
هتل Avantgarde luxury
(UALL )


13,225,000
20,940,000
5,490,000
8,915,000
BAIA LARA(آنتالیا)
هتل BAIA LARA
(UALL )


13,915,000
20,190,000
5,490,000
9,260,000
Delphin Diva(آنتالیا)
هتل Delphin Diva
(UALL )


14,195,000
20,640,000
5,490,000
9,395,000
Miracle resort(آنتالیا)
هتل Miracle resort
(UALL )


14,260,000
20,750,000
5,490,000
9,430,000
Delphin palace(آنتالیا)
هتل Delphin palace
(UALL )


14,260,000
20,750,000
5,490,000
9,430,000
GRANADA LUXURY(آنتالیا)
هتل GRANADA LUXURY
(UALL )


14,950,000
23,000,000
5,490,000
9,775,000
CORNELIA DELUXE(آنتالیا)
هتل CORNELIA DELUXE
(UALL )


14,950,000
21,875,000
5,490,000
9,775,000
DELPHIN BE GRAND(آنتالیا)
هتل DELPHIN BE GRAND
(UALL )


15,365,000
22,550,000
5,490,000
9,985,000
Ic santal family(آنتالیا)
هتل Ic santal family
(UALL )


15,435,000
22,665,000
5,490,000
10,020,000
DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)
هتل DELPHIN IMPERIAL
(UALL )


15,575,000
22,890,000
5,490,000
10,085,000
Ic green palace(آنتالیا)
هتل Ic green palace
(ALL )


16,195,000
23,900,000
5,490,000
10,400,000
TITANIC BEACH(آنتالیا)
هتل TITANIC BEACH
(UALL )


16,330,000
24,125,000
5,490,000
10,465,000
TITANIC DELUXE BELEK(آنتالیا)
هتل TITANIC DELUXE BELEK
(UALL )


16,330,000
24,125,000
5,490,000
10,465,000
Selectum luxury(آنتالیا)
هتل Selectum luxury
(UALL )


16,675,000
26,000,000
5,490,000
10,640,000
KAYA PALAZO(آنتالیا)
هتل KAYA PALAZO
(UALL )


17,710,000
26,375,000
5,490,000
11,155,000
RIXOS SUNGATE(آنتالیا)
هتل RIXOS SUNGATE
(ALL )


18,610,000
33,930,000
5,490,000
11,605,000
SUSESI RESORT(آنتالیا)
هتل SUSESI RESORT
(UALL )


19,230,000
25,850,000
5,490,000
11,915,000
Adam&eve (آنتالیا)
هتل Adam&eve
(UALL )


19,575,000
29,415,000
5,490,000
 
ROYAL HOLIDAY PALACE(آنتالیا)
هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
(UALL )


20,815,000
31,440,000
5,490,000
12,710,000
ROYAL SEGINUS(آنتالیا)
هتل ROYAL SEGINUS
(UALL )


20,815,000
31,440,000
5,490,000
12,710,000
Royal wings(آنتالیا)
هتل Royal wings
(UALL )


20,815,000
31,440,000
5,490,000
12,710,000
SUENO DELUXE(آنتالیا)
هتل SUENO DELUXE
(UALL )


24,680,000
37,740,000
5,490,000
14,640,000
RIXOS PREMIUM(آنتالیا)
هتل RIXOS PREMIUM
(UALL )


25,300,000
47,750,000
5,490,000
14,950,000
RIXOS LEGEND(آنتالیا)
هتل RIXOS LEGEND
(UALL )


25,300,000
47,750,000
5,490,000
14,950,000
هتل قیمت به تومان

LARA HADRIANUS (آنتالیا) هتل LARA HADRIANUS(ALL )

دو تخته 7,570,000
یک تخته 9,840,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 6,085,000

Belkon Hotel (آنتالیا) هتل Belkon Hotel (ALL )

دو تخته 7,705,000
یک تخته 10,065,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 6,155,000

Nazar beach (آنتالیا) هتل Nazar beach(ALL )

دو تخته 7,705,000
یک تخته 10,065,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 6,155,000

Armas gul beach (آنتالیا) هتل Armas gul beach(ALL )

دو تخته 8,950,000
یک تخته 13,035,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 6,775,000

Transatlantik (آنتالیا) هتل Transatlantik(ALL )

دو تخته 9,430,000
یک تخته 13,925,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 7,015,000

KERVANSARAY LARA (آنتالیا) هتل KERVANSARAY LARA(UALL )

دو تخته 9,570,000
یک تخته 13,100,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 7,085,000

KARMIR RESORT (آنتالیا) هتل KARMIR RESORT(ALL )

دو تخته 10,330,000
یک تخته 15,585,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 7,465,000

Imperial sunland (آنتالیا) هتل Imperial sunland(ALL )

دو تخته 10,745,000
یک تخته 16,350,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 7,670,000

Dosinia luxury (آنتالیا) هتل Dosinia luxury(UALL )

دو تخته 10,810,000
یک تخته 16,475,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 7,705,000

Ramada plaza (آنتالیا) هتل Ramada plaza(UALL )

دو تخته 11,155,000
یک تخته 15,690,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 7,880,000

orange county (آنتالیا) هتل orange county(UALL )

دو تخته 11,155,500
یک تخته 19,250,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 7,880,000

amara prestige elite (آنتالیا) هتل amara prestige elite(UALL )

دو تخته 11,640,000
یک تخته 18,390,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 8,120,000

Grand Park Kemer (آنتالیا) هتل Grand Park Kemer(UALL )

دو تخته 12,190,000
یک تخته 18,200,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 8,395,000

Crystal waterworld (آنتالیا) هتل Crystal waterworld(UALL )

دو تخته 12,190,000
یک تخته 21,500,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 8,395,000

Amara premier palace (آنتالیا) هتل Amara premier palace(UALL )

دو تخته 12,330,000
یک تخته 19,280,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 8,465,000

Orange county (آنتالیا) هتل Orange county(UALL )

دو تخته 12,745,000
یک تخته 22,700,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 8,675,000

Avantgarde luxury (آنتالیا) هتل Avantgarde luxury(UALL )

دو تخته 13,225,000
یک تخته 20,940,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 8,915,000

BAIA LARA (آنتالیا) هتل BAIA LARA(UALL )

دو تخته 13,915,000
یک تخته 20,190,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 9,260,000

Delphin Diva (آنتالیا) هتل Delphin Diva(UALL )

دو تخته 14,195,000
یک تخته 20,640,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 9,395,000

Miracle resort (آنتالیا) هتل Miracle resort(UALL )

دو تخته 14,260,000
یک تخته 20,750,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 9,430,000

Delphin palace (آنتالیا) هتل Delphin palace(UALL )

دو تخته 14,260,000
یک تخته 20,750,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 9,430,000

GRANADA LUXURY (آنتالیا) هتل GRANADA LUXURY(UALL )

دو تخته 14,950,000
یک تخته 23,000,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 9,775,000

CORNELIA DELUXE (آنتالیا) هتل CORNELIA DELUXE(UALL )

دو تخته 14,950,000
یک تخته 21,875,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 9,775,000

DELPHIN BE GRAND (آنتالیا) هتل DELPHIN BE GRAND(UALL )

دو تخته 15,365,000
یک تخته 22,550,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 9,985,000

Ic santal family (آنتالیا) هتل Ic santal family(UALL )

دو تخته 15,435,000
یک تخته 22,665,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 10,020,000

DELPHIN IMPERIAL (آنتالیا) هتل DELPHIN IMPERIAL(UALL )

دو تخته 15,575,000
یک تخته 22,890,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 10,085,000

Ic green palace (آنتالیا) هتل Ic green palace(ALL )

دو تخته 16,195,000
یک تخته 23,900,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 10,400,000

TITANIC BEACH (آنتالیا) هتل TITANIC BEACH(UALL )

دو تخته 16,330,000
یک تخته 24,125,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 10,465,000

TITANIC DELUXE BELEK (آنتالیا) هتل TITANIC DELUXE BELEK(UALL )

دو تخته 16,330,000
یک تخته 24,125,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 10,465,000

Selectum luxury (آنتالیا) هتل Selectum luxury(UALL )

دو تخته 16,675,000
یک تخته 26,000,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 10,640,000

KAYA PALAZO (آنتالیا) هتل KAYA PALAZO(UALL )

دو تخته 17,710,000
یک تخته 26,375,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 11,155,000

RIXOS SUNGATE (آنتالیا) هتل RIXOS SUNGATE(ALL )

دو تخته 18,610,000
یک تخته 33,930,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 11,605,000

SUSESI RESORT (آنتالیا) هتل SUSESI RESORT(UALL )

دو تخته 19,230,000
یک تخته 25,850,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 11,915,000

Adam&eve (آنتالیا) هتل Adam&eve (UALL )

دو تخته 19,575,000
یک تخته 29,415,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 -

ROYAL HOLIDAY PALACE (آنتالیا) هتل ROYAL HOLIDAY PALACE(UALL )

دو تخته 20,815,000
یک تخته 31,440,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 12,710,000

ROYAL SEGINUS (آنتالیا) هتل ROYAL SEGINUS(UALL )

دو تخته 20,815,000
یک تخته 31,440,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 12,710,000

Royal wings (آنتالیا) هتل Royal wings(UALL )

دو تخته 20,815,000
یک تخته 31,440,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 12,710,000

SUENO DELUXE (آنتالیا) هتل SUENO DELUXE(UALL )

دو تخته 24,680,000
یک تخته 37,740,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 14,640,000

RIXOS PREMIUM (آنتالیا) هتل RIXOS PREMIUM(UALL )

دو تخته 25,300,000
یک تخته 47,750,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 14,950,000

RIXOS LEGEND (آنتالیا) هتل RIXOS LEGEND(UALL )

دو تخته 25,300,000
یک تخته 47,750,000
کودک 6-2 5,490,000
کودک 12-6 14,950,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی / لیدر فارسی زبان/بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه ، ناهار، شام
برنامه سفر

تور لحظه آخری آنتالیا ترکیه مرداد 1398 با قیمت ارزان

تاریخ برگزاری تور :  19  مرداد ماه 

مدت زمان : 6 شب و 7 روز

با پرواز سان اکسپرس و ترانسفر فرودگاهی

خدمات :

6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

نکات مهم : 

نرخ کودک زیر 2 سال : 400/000  تومان می باشد.

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم است 

کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد 

حداقل اعتبار 6 ماه می باشد

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*