قوانین و مقررات چارتر

شرایط و ضوابط رزرو خرید چارتر:

پرواز چارتر در مقایسه با پرواز های سیستمی با تغییرات بیشتری همراه است . در 5 درصد مواقع ممکن است قابل استفاده نباشد. در این مواقع و در صورت خرید بلیط جایگزین، کل مبلغ بلیط جدید و مابه التفاوت قیمت آن از طرف چارتر کننده به شما برگرداننده می شود. ( ما تمام تلاش مان را می کنیم تا این ریسک را به صفر برسانیم )  

پرواز چارتری به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد .

قیمت بلیط چارتر برای کودکان بین 2 تا 12 سال، برابر قیمت بلیط بزرگسال است.