قوانین و مقررات سیستمی

 قوانین بلیط هواپیمایی سیستمی :

 پرواز های سیستمی، پرواز های برنامه ای هستند . پروازهای  منظمی هستند که خطوط هوایی در برنامه ی خود دارند؛ این پرواز ها، برنامه و ساعت مشخصی دارند و معمولا برای دوره های طولانی برگزار می شوند. بیشتر پرواز های خطوط هوایی مهم ایران به صورت برنامه ای به فروش می رسند.

 

زمان ثبت درخواست کنسلی پرواز ، طبق زمانی که سایت ایرلاین مورد نظر اعلام می کند محاسبه می شود . بنابراین برای اطمینان بیشتر از ثبت به موقع، در خواست خود را 10 دقیقه زود تر از زمان اعلام شده ثبت کنید درغیر این صورت خاتون گشت مسولیت تاخیر در ثبت در خواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی گیرد.